18/11 Karl Ingar Røys filmvisning og samtale

Vi fortsetter “Kamp”- serien med presentasjoner og samtaler om alternative kulturarenaer, kulturaktivisme og kunstens posisjon i en tid av populisme. Søndag 18.november kl.18 blir det filmvisning og samtale med kunstneren Karl Ingar Røys.
Hele filmprogrammet er cirka 50 min. Etter filmvisningen følger en samtale mellom Karl Ingar Røys, Are Syverstsen og publikum. Enkel servering.

Velkommen til Flerbrukshallen Hausmanns gate 34 !

Karl Ingar Røys er en kunstner basert i Oslo og Berlin. Hans praksis består i å skape forskjellige plattformer for spekulasjon, kunnskapsbygging og utveksling innenfor et spekter av foto, skulptur og bevegelige bilder. Karl Ingar Røys studerte Juss ved Universitetet i Tromsø, Critical Fine Art Practice ved St. Martins College of Art & Design i London og skriver nå på sin sin Master i Samanliknande Politikk ved Universitetet i Bergen der han undersøker kulturaktivismens rolle i samfunn under forandring. Røys har vist sine arbeider både nasjonalt og internasjonalt, hans siste prosjekter er stilt ut ved Latin American Center for Rural Development. Chiloe, Chile, IIPPE Berlin School of Economics and Law, Tyskland, Espacio Trapézio. Madrid, Spania, John Jones Prosjekt Space London UK, Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe Tyskland, og ved Nasjonalgalleriet i Tirana, Albania.
Mer info : https://karlingarroys.blogspot.com/

Are Syvertsen er dokumentarfilmskaper, “Smaken av hund” (2006). Han har en master i demokratibygging og er hovedlærer ved Den Norske Filmskolen på Lillehammer.

Prosjektet Kamp - utstilling og presentasjoner er et samarbeid mellom Hausmania og The Black Cube, gjennomført med støtte fra Kulturetaten Oslo Kommune, Kulturrådet prosjektstøtte, og Fritt Ord.

Om filmene :

Erna´s Video
(2005) 30 min.
Erna Solberg, den nåværende statsministeren fra det konservative partiet Høyre, bestemte seg i 2003 for å bruke media som et politisk verktøy for å forsøke å redusere tilstrømningen av asylsøkere fra Balkan til Norge. Disse TV-produksjonene ble produsert og kringkastet lokalt i Balkanlandene uten å informere seerne om at de ble finansiert og initiert av norske kilder. Dette ligger i sterk kontrast til de prinsipper som fremmes av norske utdanningsprosjekter på Balkan vedrørende rettferdig og objektiv journalistikk, som også har blitt initiert av de samme politikerne.

“Karl Ingar Røys analyserer i filmen “Erna’s Video” produksjonen av dokumentarfilmer som har som mål å informere befolkningen i mindre utviklede land i Europa og over hele verden om Norges strenge krav for innvandring. Filmkampanjen ble initiert og bestilt av Erna Solberg, tidligere partileder og kommunal- og regionalminister (2001-2005) i den norsk regjering. Noen uavhengige medier fra Balkan-regionen deltok også i produksjonen.» Nebojsa Milikic, Belgrade

Rianxeira
(2018 )15.30 min
La Solfónica er et kor som vokste ut av protestene i Madrids Puerta del Sol 15. mai 2011. Koret opptrer i demonstrasjoner med et mål om å bringe klassisk musikk ut av institusjonene og aktualisere en samtidstematikk helt i ånden til komponister som Giuseppe Verdi som i operaen Nabucco (1841) kjempet for en frigjøringen av Nord-Italia fra Østerrike. Dirigenten i La Solfónica David Alegre sier at Nabuccos budskap fortsatt resonnerer i Spania, mer enn 170 år senere. ”På den tiden var det en politisk og militær okkupasjon, i dag er okkupasjonen økonomisk og ideologisk.” Rianxeira er en film om kollektiv resonans, dissonans som dissidens.

The Generation of the Peacocks
(2016 ) 5.17 min
Thangyat er et av de eldste eksemplene på burmesisk sangkultur. Den blir utført med en ledesanger som har et dansekor bak seg, som reagerer på en hovedsanger. Thangyat kan være morsomt og satirisk og kombinerer politikk, poesi, dans og musikk. Tradisjonelt feirer Thangyat-sangere den årlige burmesiske vannfestivalen med sanger, kvede, danser og skuespill.
Forestillingene ble forbudte i flere tiår fordi de ofte har en anti-autoritær vinkling, men ble offisielt tillatt i 2013. Likevel var Thangyat-grupper pålagt å innrapportere sine sanger til regionale myndigheter for godkjenning så sent som i 2015. Ifølge regjeringens regler kan ikke sanger inneholde “ensidig beskyldninger og kritikk som kan påvirke verdigheten til Republikken Myanmar og regjeringen” og må ikke “føre til oppløsning av nasjonal solidaritet”. Studentbevegelsen i Burma har vært en svært viktig politisk kraft i de mest sentrale hendelsene i landets brutale historie. Selv etter de nye politiske reformene har mange studenter som jobber politisk blitt forfulgt og arrestert.
Sangere: Han Htoo Khant Paing, Nan Lin, Paing Phyo Min, Tint Tint Su, Aung Lay, Soe Htet Oo, Paing Ye Thu, Min Thu Kyaw og Zay Yar Lwin

We continue the “Struggle” -series with presentations and conversations about alternative arenas for culture, cultural activism and the position of art in society in times of populism.
Sunday 18th November at 6 pm we invite you to a screening of films by Karl Ingar Røys. The whole program with three films is about 50 min long. After the screening there will be a conversation between Karl Ingar Røys and Are Syvertsen from The Norwegian Filmschool in Lillehammer, and the audience.
Light refreshments.

Karl Ingar Røys is an artist based in Berlin and Oslo. His practice consists of making video works in order to create new platforms for speculation, knowledge building and exchange. The emphasis is put on deconstruction and reconstruction of meaning in a predetermined or institutionalized context where he explore the relationship between politics, culture, economy and art. His educational background is in Law studies at the University of Tromsø and Critical Fine Art Practice from Central Saint Martins College of Art in London, UK- He is currently working on a Master in Comparative Politics at the University of Bergen, where he investigates the role of cultural activism in transforming societies. Røys has shown his works in Norway and internationally, his last projects were exhibited at among others, Latin American Center for Rural Development. Chiloe, Chile, IIPPE Berlin School of Economics and Law, Germany, Espacio Trapézio. Madrid, Spain, John Jones Prosjekt Space London, UK, Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe, Germany, and at the National Gallery in Tirana, Albania. https://karlingarroys.blogspot.com/
Are Syvertsen is a documentary film maker, ex.”The taste of dog” (2006) and holds a master’s degree in democracy building. He is currently working as an associate Professor at The Norwegian Film School, Lillehammer.
The project KAMP (Struggle) exhibition, presentations and talks, is a collaboration between Hausmania and The Black Cube, made possible with support from Kulturetaten Oslo City, Arts Council Norway and Fritt Ord Foundation.

Program:

Erna´s Video (2005) 30 min.

Erna Solberg, the current Prime Minister from the Norwegian Conservative Party Høyre, decided to use media as a political tool in order to attempt to reduce the influx of asylum seekers coming from the Balkans to Norway. These TV-productions were produced and broadcast locally in Balkan countries without informing viewers that they were funded and initiated by Norwegian sources. This lies in stark contrast to the principles promoted by Norwegian educational projects in the Balkans regarding fair and objective journalism, which have also been initiated by the same politicians.

`In his video titled “Erna’s Video”, the Norwegian artist Karl Ingar Røys analyses the production of documentaries whose aim is to inform the population of the less developed countries in Europe and worldwide of Norwegian tough immigration requirements. The films were conceived and commissioned by Erna Solberg, the former Minister of Local Government and Regional Development in the Norwegian government. Some independent media from the Balkan region also took part in their production. Karl Ingar Røys’ work consists of showing the video and organizing discussions with the members of the film crews taking part in Erna’s project, as well as with the local audience.`- Nebojsa Milikic, Belgrade

Rianxeira (2018) 15.30 min.

La Solfónica is a choir based in Madrid, which grew out of the protests at Puerta del Sol on May 15, 2011, the day after which the “15-M” movement is named. Formed in the run-up to regional elections, its members, inspired by the Arab Spring, demanded change in a system dominated by the conservative People’s Party and the center-left Socialist Workers’ Party, which was in power at the time. Performing classical music at demonstrations, the choir follows the tradition of composers like Giuseppe Verdi, who in the opera Nabucco propagated the liberation of northern Italy from Austria. This opera was written in 1841 and became closely linked with the Italian unification movement. David Alegre, conductor of La Solfónica, says the same message still resonates today in Spain, more than 170 years later. At that time he says, “it was a political military occupation but today the occupations are economic and ideological. We apparently have a democracy in Spain but they repress democratic features that allow citizens to participate and really change things”. Rianxeira is a film about collective resonance and dissonance as dissidence.

The Generation of the Peacocks (2016) 5.17 min.

Thangyat is one of the oldest examples of Burmese song culture. It is performed with a lead singer who has a dancing chorus behind him, which responds to the main singer. Thangyat can be funny and satirical, combining politics, poetry, dance and music. Traditionally, troupes of Thangyat singers celebrate the yearly Burmese water-festival with songs, chants, dances and plays. The performances were banned for decades because they often have an anti-authoritarian slant but have been officially allowed since 2013. Still, Thangyat groups were required to send their chants to the regional government’s Information and Public Relation Department for approval also in 2015. According to government rules, chants cannot feature “one-sided accusations and criticisms that could affect the dignity of the Union of Republic of Myanmar and the government” and must not “lead to the disintegration of national solidarity”. The student movement in Burma has been a very important political force in the most pivotal events in its brutal history. Even after the new political reforms several university students who work politically have been intimidated and arrested.
With: Han Htoo Khant Paing, Nan Lin, Paing Phyo Min, Tint Tint Su, Aung Lay, Soe Htet Oo, Paing Ye Thu, Min Thu Kyaw & Zay Yar Lwin


11/11 Crucial Sundays reggae jam - Søndag 11 nov

Another round of crucialness!!

Live reggae music & sound system play
bring your vibes!
free entry / donations


Oslodubclub & Gamlebyen Lydforening presents:

CRUCIAL SUNDAYS - live reggae jam #4

Ustelt Band, Mc Jah Tea and Roastfish & Cornbread Sound host a sunday reggae jam once a month in Hausmania. Vibes sweet!

Live band - heavy sound system - food & drinks - dub yoga

Player of instruments - just bring your instrument & come, or contact Ustelt’s Ludvik Rot. Singers & Mc’s contact JahTea Christopher.

Producers & recording artists: do you wanna get your music played out on a proper sound system? Contact Nicolai Gulowsen in R&C. Singers & players of instruments again, also feel free contact the selector if you feel the riddim at play!

Reggae people unite!

Entry: free/donations
CC: 18 and over, but kid friendly the first few hours.
Welcome!


28/10 Sørforkomfort #10 - trylleshow og musikk

RFORKOMFORT #10 - en festival utenom det vanlige.

Vi starter tidlig fordi det er søndag, og fordi det passet best for den legendariske tryllekunstneren Davido å ha show da. Vi i 30 åra husker han godt fra TV og kjøpesentere osv. Arrangementet er familievennlig og kvelden byr på performance, støymusikk, dans og mat. Konsert i bil, båltønne og brede glis.
Blir det kaldt trekker vi inn, men etter den varme sommer kan vi jo håpe på en helt spesielt varm dag i slutten av oktober. Alt kan skje!

Her er programmet! Barnevennlig de første timene.
DAVIDO
LUPA
FRIVOLD/ANDERSGAARD-SYNDROME
SIGNE ALEXANDRA DOMOGALLA
ROBERT RUSTAD AMUNDSEN
HOTBOX
SONISK FAENSKAP
MATILDA BJØRKNE

Arrangementet er donasjonsbasert (veil 100,-) og det selges alkohol.


20/10 Oslodubclub: Sju Fjell Bergsystem vs. Roastfish & Cornbread

Oslo Dub Club & Gamlebyen Lydforening pressenterer:

SJU FJELL BERGSYSTEM (Bergen)
hele veien over fjellet med eget sound - for første gang i Oslo!

møter

ROASTFISH & CORNBREAD SOUNDSYSTEM
Feat. MC Jah Tea (Oslo)

på Hausmania ——–>

2 hjemmemekka lydanlegg
2 crews loaded med sine tyngste låter & triks
20 min rotasjon hele kvelden
= lydkræsj ! musical madness! vibration pon vibration!

Nuff vibes & tuff love!

Sju Fjell crewet har holdt det gående lenge på andre sida av fjellet og i løpet av de siste åra har de bygd ferdig & komplett sitt sound system - eller BERGSYSTEM !!

Dette er første gang Bergens eneste sound system rigger opp i Oslo, og første gang de måler krefter med roastfish & cornbread. ikke gå glipp av denne!

reggaelovers & basshoder fra øst, vest, nord og sør : møteplikt!

id 18
cc 100
security tight but polite

Sju Fjell Bergsystem
Sju Fjell Bergsystem vart danna i 2004, då dei to lidenskapelege reggae-selektørane Mastamann og Don Lima spelte saman på ein Cushion-kveld. Det viste seg at interessen for å grave fram dei diggaste låtane frå Jamaicas ufattelege katalog over musikk var felles, og ikkje minst synet på kva som er dei diggaste låtane!

Sidan den kvelden var Sju Fjell Bergsystem resident djs gjennom Cushion si storhetstid med fullt Kamelon og artistar som Iration Steppas, Jah Tubbys og mange andre på besøk.

I 2007 starta Sju Fjell Bergsystem klubben Aargh!! På Victoria, der interessen for gammal Jamaicapop og Roots frå 60- og 70-talet vart reindyrka, og vokalisten I-Vind vart fast innslag på Sju Fjell sine kveldar, samt gjestar som Reggae Scorcher, Sweet Soul Rocking, Rudie Sounds og Tiny T. Samstundes vart det spelt meir moderne Roots og Dancehall diverse stader rundt i byen.

I 2015 vart Sju Fjell sitt eige lydsystem ferdig etter fleire år med bygging, og reggae kunne spelast slik det skal, på eige 6000 watts lydsystem med heavy bass og sprø diskant. Lydsystemet vert jamnleg sett opp for å gje folket total reggaelyd, blant anna på Dwell. Samtidig rullar Aargh!! på ellevte året, utan planar om å legge inn årene.

Sju Fjell bergsystem speler alt frå 60-talets ska og rocksteady til 70-tals roots, 80 tals dancehall, og moderne roots, dancehall og steppers, med eitt syn på reggae som ein musikkform som til all tid dreg med seg arven frå tidlegare periodar. ROOTS.

Selectors: Mastamann & Don Lima
Mic: I-Vind

Roastfish & Cornbread Sound System
dyp dub, hard steppers og oppløftende roots reggae

Roastfish&Cornbread Sound System starta i 2005 og har siden da dratt med seg sine platebunker, effekter og hjemmesnekra høyttalere til gater, parker, fester og festivaler.

De starta i Sofienbergparken og kjellern på Løkka Bar & Pub (aka Vodoo Basement) og har stått bak utallige arrangementer siden da. I 2009 starta de ‘Oslo Dub Club’, og senere ‘Oslo Irie Festival’, begge med base i Hausmania Kulturhus. Siden sommern 2018 arrangerer de live reggae jam en søndag per måned “Crucial Sundays”, også på Hausmania.

Crew: Sis Frøya, Nicotrue, I-fluence, Zen Rock & MC Jah Tea


18/10 Støttekonsert for Karlsøy Prestegård

FRI ALDERSGRENSE.

UPDATE!

BLITZ BOOKING og Hausmania Kulturhus


Vi har hatt en voldsomt god respons på band og artister som har lyst til å bidra på scena til støtte for Karlsøy Prestegård - vi kunne ha laget en tredagersfestival om vi ville! Den observante har immidlertid fått med seg at samtlige artister har spilt på Karlsøyfestivalen iallefall en gang i løpet av sin karriere, hvilket vi har lagt som premiss for vår støttekonsert her nede. Vi er uansett ydmyke ovenfor oppmerksomheten så langt, og håper at dere alle finner veien til Blitz neste torsdag. Dørene åpner 19.00 og første band går på scena 19.30 sharp!

Band og artister:

JODDSKI
ALWANZATAR
NORSKKK
ANTI SOCIAL REJECTS
BERNARD BRIIS BAND
JORDSJØ
POLITISK HJÆRNESVIKT A/S
CAMPINGKOMPANIET

Karlsøya er en perle av en øy utenfor Tromsø som det ikke tar mange sekundene å forelske seg i, skulle man ende opp med å besøke denne nydelige gjengen med hippier, anarkister og andre selvbergere som siden 70-tallet har levd helt på siden av resten av konsum-samfunnet. Øya er muligens mest kjent for sin årlige Karlsøyfestival, som siden 1999 har vært en protest-festival - en markering av motstand mot et samfunn der de viktigste verdiene er lønnsomhet, konkurranse og grådighet.

Festivalens - og øyas - hjerte var på mange måter Karlsøy Prestegård, et nydelig gammelt trehus som i tillegg til å være hjemmet til Berit og Stein har huset tusenvis av tilreisende mennesker og som fungerte som hovedhus for svært mange av festivalens artister.

Natt til torsdag 4.oktober brant huset ned til grunnen, og vi her nede i sør som har tilknytning til øya ser oss programforplikta til å vise solidaritet med våre venner der oppe. ALT som Berit og Stein eide er borte. Et landemerke er borte. Ingen penger i verden kan erstatte Karlsøy Prestegård med alle dets minner - like fullt sender vi opp alle pengene fra døra til Berit og Stein for å bidra til at de iallefall kan skaffe seg de viktigste av livsnødvendigheter i den vanskelige tiden fremover.

Så kom til Blitz torsdag 18.oktober og vis solidaritet i praksis med en øy som i snart 50 år har vært et levende og fruktbart alternativ til resten av verdens galskap, og som nå har mistet et hjem, et landemerke og et uendelig antall minner.

100 kroner i døra, med mulighet for donasjon. Alt overskudd (alle pengene minus utgifter til bandmat) går uavkorta til Karlsøya.


16/10 Samtale og presentasjon med Marco Baravalle fra Sale Docks

Velkommen til en samtale om kunst, kultur og aktivisme !

Vi fortsetter “Kamp”-serien med presentasjoner og samtaler om alternative kulturarenaer og kunstens posisjon i en tid av populisme. Tirsdag den 16.oktober, får Hausmania Kulturhus etterlengtet besøk av Marco Baravalle som bland annet vil dele med seg av sine erfaringer med å starte og drifte en alternativ samtidskunst og kulturarena, S.a.L.E. Docks, i en av verdens mest populære turistmål- Venezia.

“S.a.L.E.-Docks- notater om Kunst og Aktivisme I Nåtid”

Presentasjonen starter kl.14.00
Sted: Flerbrukshallen, Hausmania, Hausmannsgate 34, Oslo.

Marco Baravalle er medlem av S.a.L.E. Docks, som er et kollektivt drevet og selvstendig rom for visuell kunst, aktivisme og eksperimentell teater i det som var et forlatt saltlager i Dorsoduro, Venezia. Siden starten i 2007 har S.al.e Docks et variert program som omfatter aktivistgruppemøter, formelle utstillinger, screenings og aksjoner.
I tillegg til å styre den mangfoldige programmeringen på S.a.L.E. Docks, er Marco Baravalle for tiden forsker ved IUAV University of Venice.
Hans forskningsområder omfatter forholdet mellom kunst, teater og aktivisme.
http://www.saledocks.org/

Hausmania ble opprettet i 2000 og har som formål å tilrettelegge rom for kunst. Det vil si å tilby rimelige arbeidsrom, atelierer, konsertlokaler, scener og utstillingsrom for kunst, samt å legge til rette for kunstnerisk samarbeid. Hausmania SA har en målsetting om å bidra til Oslos kulturliv gjennom å øke mangfoldet av kulturelle aktiviteter og utrykk og bidra til utradisjonelt samarbeid på tvers av kunstartene. www.hausmania.org

Hele prosjektet Kamp- er et samarbeid mellom Hausmania og The Black Cube gjennomført med støtte fra Kulturetaten Oslo Kommune, Kulturrådet prosjektstøtte, og Fritt Ord.


Welcome to a conversation about art, culture and activism in the present!
We continue the “Struggle” -series with presentations and conversations about alternative arenas for culture and the position of art in a time of populism.

Tuesday 16th October Hausmania gets a long awaited visit from Marco Baravalle, who will share some thoughts and experiences with starting and managing alternative arenas for contemporary art and culture in one of the worlds most popular tourist sites, Venice.

Presentation starts at 2 PM
Flerbrukshallen, Hausmania, Hausmanns gate 34 , Oslo

“S.a.L.E.-Docks. Notes on Art And Activism In The Present”

MARCO BARAVALLE is a member of S.a.L.E. Docks, a collective and an independent space for visual arts, activism, and experimental theater, located in what had been an abandoned salt-storage facility in Dorsoduro, Venice.
Founded in 2007, its programming includes activist-group meetings, formal exhibitions, screenings, and actions.
In addition to managing the diverse programming at S.a.L.E. Docks, Baravalle is currently a research fellow at IUAV University of Venice. His fields of research include the relationship between art, theatre and activism.
http://www.saledocks.org/

Hausmania culture house was established in 2000, with the aim to facilitate a space for art and artistic collaboration by offering affordable workrooms, studios, concert venues, stage, and exhibition rooms. Hausmania SA (Cooperation) is contributing to Oslo’s cultural life by increasing the diversity of cultural activities and expressions, and untraditional cooperation across the arts. www.hausmania.org

The project is a collaboration between Hausmania and The Black Cube, made possible with support from Kulturetaten Oslo City, Arts Council Norway and Fritt Ord Foundation.


14/10 Crucial Sundays Reggae Jam - søn 14 oktober

Oslodubclub & Gamlebyen Lydforening presents:

CRUCIAL SUNDAYS - live reggae jam #3

Ustelt Band, Mc Jah Tea and Roastfish & Cornbread Sound host a sunday reggae jam once a month in Hausmania. Vibes sweet!

Live band - heavy sound system - food & drinks - dub yoga

Player of instruments - just bring your instrument & come, or contact Ustelt’s Ludvik Rot. Singers & Mc’s contact JahTea Christopher.

Producers & recording artists: do you wanna get your music played out on a proper sound system? Contact Nicolai Gulowsen in R&C. Singers & players of instruments again, also feel free contact the selector if you feel the riddim at play!

Reggae people unite!

Entry: free/donations
CC: 18 and over, but kid friendly the first few hours.
Welcome!

Program:

17-18: sound system warming + dub yoga session
18-21: live jam, 3 x sets of 30-45 mins hosted by Ustelt Band & Jah Tea.
21-23: sound session hosted by roastfish & cornbread alongside MC Jah Tea.

NOTE: this time around we promise to be on time!


20/9 Sørforkomfort #9 Elvelangs

I bakgården på Hausmania den 20. september kan man oppleve en sfærisk beretning som tar oss tilbake inn til 1800-tallet og frem til år 2050.

Fire artister inviterer oss samstundes inn dit bølgene ikke når.


Opptredener fra kl 20:00:

Çağrı Erdem http://cagrierdem.net
Troldskab
The Wooden Brain
In its own tempo
Marius Sommerfeldt

Fargespill:
Moe

Ingen aldersgrense såfremt du ikke skal i baren. Arrangementet er gratis.

Arrangementet gjøres i samarbeid mellom Hausmania Kulturhus, MERK Norge og Kulturetaten.

///////////

Çağrı Erdem
“an improvised set based on sonified and processed muscle signals and inertial sensors. ”
or you can also just write “biosensors and computer”
http://cagrierdem.net

///////////

In its own tempo
In Its Own Tempo er en kvartett bestående av Marina Poleukhina, Alexander Chernyshkov, Dario Fariello og Stefan Voglsinger. Kvartetten mixer lydmaterialer fra improvisasjon, samtidsmusikk og konkret musikk, “In its own tempo” prøver å utvide lytternes musikalske opplevelser utenfor konvensjonene til disse musikksjangrene.
Alexander Chernykhov og Marina Poleukhina, begge komponister og improvisatorer, forstørrer små eksisterende lyddetaljer - soniske “objet trouvé” - og omgjør dem til nye tydelige soniske biter som gjør dem til en viktig del av den musikalske helheten.
Dario Fariello åpner et “akustisk” vindu gjennom den varme og noen ganger eksplosive lyden av saxofonene hans, blander inn frijazz, impro-rock og øyeblikkelig komposisjon.
Han genererer melodiske lydkollasjer: hver nye musikalske setning dannes ved bruk av flere melodier, endringer av tempoer og lydkvaliteter.
Stefan Voglsinger fanger og manipulerer kvartettens lyder, bruker selvlagd elektronikk og dekonstruerer den musikalske diskursen videre.

//////////////


20/9 Elvelangs

Høstens vakreste eventyr finner sted torsdag 20. september! Da arrangerer bydelene langs Akerselva Elvelangs i fakkellys for nittende gang. Hvert år, torsdag nærmest høstjevndøgn, erstattes den elektriske belysningen langs Akerselva med 4000 fakler. Langs den ca 8 km lange turveien fra Frysja ved Brekkedammen til Vaterland på Grønland møter publikum på over 100 ulike kulturinnslag: lyskunst, flammer, installasjoner, musikk og dans. Både profesjonelle og amatører deltar. Publikum kan starte hvor de vil bare man følger strømmen NEDOVER langs elva. Arrangementet er gratis og er støttet av Oslo kommune.

Ønsker du/dere å delta med et kulturinnslag kan du melde deg på www.elvelangs.no


16/9 Crucial Sundays Reggae Jam #september

Oslodubclub & Haus Booking presents:

CRUCIAL SUNDAYS - live reggae jam #2

reggae people unite!

live band - heavy sound system - guests - food - dub yoga

Ustelt Band, Mc Jah Tea + Roastfish & Cornbread Sound hosts a sunday reggae jam once a month in hausmania - outside in the backyard when the weather is nice, inside if it’s not. Any way the vibes will be hot!

program:

17-18: sound system warming + dub yoga session
18-21: live jam, 3 x sets of 30-45 mins hosted by Ustelt Band & Jah Tea.
21-23: sound session hosted by roastfish & cornbread alongside MC Jah Tea.

Player of instruments - just bring your instrument & come, or contact Ustelt’s Ludvik Rot. Singers & Mc’s contact JahTea Christopher. Players of instruments, as well as singers & MC’s are also welcome to perform on the dubs played later on by Roastfish & Cornbread.

Last, but not least - producers & recording artists: do you wanna get your music played out on a proper sound system? Contact Nicolai Gulowsen in R&C.

entry: free/donations
cc: 18 and over, but kid friendly before dark :-)
welcome

Using Format