20/9 Elvelangs

Høstens vakreste eventyr finner sted torsdag 20. september! Da arrangerer bydelene langs Akerselva Elvelangs i fakkellys for nittende gang. Hvert år, torsdag nærmest høstjevndøgn, erstattes den elektriske belysningen langs Akerselva med 4000 fakler. Langs den ca 8 km lange turveien fra Frysja ved Brekkedammen til Vaterland på Grønland møter publikum på over 100 ulike kulturinnslag: lyskunst, flammer, installasjoner, musikk og dans. Både profesjonelle og amatører deltar. Publikum kan starte hvor de vil bare man følger strømmen NEDOVER langs elva. Arrangementet er gratis og er støttet av Oslo kommune.

Ønsker du/dere å delta med et kulturinnslag kan du melde deg på www.elvelangs.no


16/9 Crucial Sundays Reggae Jam #september

Oslodubclub & Haus Booking presents:

CRUCIAL SUNDAYS - live reggae jam #2

reggae people unite!

live band - heavy sound system - guests - food - dub yoga

Ustelt Band, Mc Jah Tea + Roastfish & Cornbread Sound hosts a sunday reggae jam once a month in hausmania - outside in the backyard when the weather is nice, inside if it’s not. Any way the vibes will be hot!

program:

17-18: sound system warming + dub yoga session
18-21: live jam, 3 x sets of 30-45 mins hosted by Ustelt Band & Jah Tea.
21-23: sound session hosted by roastfish & cornbread alongside MC Jah Tea.

Player of instruments - just bring your instrument & come, or contact Ustelt’s Ludvik Rot. Singers & Mc’s contact JahTea Christopher. Players of instruments, as well as singers & MC’s are also welcome to perform on the dubs played later on by Roastfish & Cornbread.

Last, but not least - producers & recording artists: do you wanna get your music played out on a proper sound system? Contact Nicolai Gulowsen in R&C.

entry: free/donations
cc: 18 and over, but kid friendly before dark :-)
welcome


13/9 Don´t keep calm, the world is collapsing - Thierry Geoffroy

Torsdag den 13.september har vi gleden av å ta emot kunstneren Thierry Geoffroy som kommer til Kulturhuset Hausmania
for å presentere noen av sine kunstneriske strategier og prosjekt. Thierry vil snakke om sine erfaringer med intervensjoner i kunsten og samfunnet, hvordan man trener opp sin “Bevissthets-muskel”, Han vil presentere sine seneste prosjekt og noen av de tidligaste. Det blir film, diskusjon og mulighet for å teste ut et eller flere av kunstnerens debattformat***!
Sted: Flerbrukshallen, Kulturhuset Hausmania, Hausmannsgate 34
Tid : kl 13.00- 1700 ( med pauser innemellom)
Film, samtaler ,slow dance dansdebatt***.
Enkel servering.
Arrangementet er åpent for alle og det koster inget å delta.
Thierrys besøk er starten på en serie med presentasjoner og samtaler med ulike aktører med erfaring fraforskjellige (alternative) kultur og formidlingsarenaer.
Gjennomført med støtte fra Kulturetaten Oslo og Fritt Ord.

Thierry Geoffroy er en Fransk/Dansk kunstner som bor og arbeider i Danmark . Siden 1989 har han haft en ekstensiv utstillingvirksomhet ved gallerier, institusjoner og biennaler verden rundt. Han deltok ved documenta Athen og Kassel, de siste tre Venezia biennaler ( invitert av forskjellige lands paviljonger) og han stiller også jevnligt ut i København der han bor.
I 2017 hade han en større presentasjon av prosjektet The Anatomy of Prejudice-­på Interkulturelt Museum i Oslo. Dette er et 5-­
årig prosjekt i utvikling som omhandler fordommer og xenofobi.
https://mailchi.mp/copenhagenbiennale/extracteur-at-the-ikm-museum-oslo

Thierry var med på utstillingen KAMP på Podium i Juni- da med The Emergency Room Dictionary-­ et leksikon der kunstneren presenterer sine visjoner for en kunst som går ut fra mer involvering av kunstneren som samfunnsmedborgere. Den utgår fra en kunst basert på en annen kunstnerrolle, en struktur der kunstneren kan reagere på politikk og nødsituasjoner her , akkurat nå, og en kunst som fungerer som en nerve hvor kunstneren blir testet for demokrati hele tiden.
http://www.emergencyrooms.org/dictionary/colonel.html
***Art format eller “Kunstformat “er et rammeverk utviklet av kunstneren og basert på et sett av regler og involvering av deltakere. Kunstformatet er både et rammeverk og et kunstverk i seg selv. “Et kunstformat er en strategisk kunstnerisk respons på globaliseringen, sier Thierry Geoffroy / COLONEL.Noen av de mest kjente kunstformatene til Thierry Geoffroy /COLONEL er ” EMERGENCY ROOM” (mest utviklet for museer), CRITICAL RUN (rettet mot det offentlige rommet), SLOW DANCE DEBATE (konferanser seminar etcs), EXTRACTEUR (forskingsbaserte prosjekter)
Alle formater trener bevissthetsmuskelen ved å stimulere deltakerens refleksjon. De grunnleggende stenene for kunstformatene, spesielt sammenhengen mellom liv og kunst, fleksibiliteten og at man involverer andre, finnes beskrevet i et manifest, skrevet av kunstneren i 1989, hvor han beskriver flere typer fleksible omreisende utstillinger.

Utstillingen ” Kamp-min din og alle andres” hade fokus på aktivisme i form av kunstprosjekter som utforsker og setter lys
på ulike av former av «kamp». Arbeidene i utstillingen tar for seg kampen for tilværelsen i forskjellig form og ulike tidsaldere . Temaet er også tett knyttet til Hausmanias identitet og til samtidens situasjon for kunstnere der gentrifisering og markedskrefter gjør at bykjerner verden over tømmes for kultur i takt med at leiepriser stiger og tilgjengelige rommene for fri kunst forsvinner.

Thursday the 13th of September we have the pleasure of hosting the artist Thierry Geoffroy at Kulturhuset Hausmania, where he will present some of his artistic strategies and projects.Thierry will talk about his experiences with interventions in the artworld and society and how to train the awareness muscle. He will present recent projects as well as show us some of his previous works.
And there will be a chance to try out some of the different artformats invented by the artist, maybe a critical run , slowdance debate, or both !

Where : Flerbruks hallen Kulturhuset Hausmania , Hausmanns gate 34 Oslo.
Time : start 1 PM (13.00) end approx 5 pm (17.00)

Light refreshments will be served.
The event is open to everyone and free of charge.

Thierrys visit to Oslo is the first in a series of presentations by practioners with experiences from working within various venues and arenaes for dissemination of art and culture.
Thierry participated in the exhibition “Kamp-min,din og alle andres/ Struggle- mine yours and all the others” in June 2018 at Podium as a part of the Hausmania festival. The title Kamp (struggle) refers to the exhibition’s focus on activism in the form of art projects that deal with different forms of “struggle”. The work shown explores and highlight the struggle for existence in different forms and different times in history.The theme is also closely linked to Hausmania’s identity and to the contemporary situation of artists where gentrification and market forces make city centers emptied throughout the world as rental prices rise and available rooms for free art disappear.
The project Kamp, exhibition and talks are made possible with support from Oslo City /Kulturetaten and Fritt Ord .

In the exhibition Thierry was represented with the Emergency Room dictionary and the the window text ” Emergency will replace the contemporary”
Is it relevant to ask today : Has the emergency already replaced the contemporary? Where is the room for free art in a society in crisis?

In the Emergency Room Dictionary artist Thierry Geoffroy / aka Colonel unfolds his visions about establishing an art that will be more citizen-ˇlike, an art based on another artist role, a structure where the artist could be able to react on politics and emergencies right here, right now, and an art that functions like a nerve where the artist will be constantly testing democracy. Beside its recipe aspect, envisaged to encourage and establish emergency art,the dictionary also, boldly and humorously, describes the atmosphere of the art world today:the destructive coolness, the apathy, the sponsors? influence.
Thierry Geoffroy, also known as “Colonel”is a French/Danish artist, living in Copenhagen, Denmark. He is using a wide variety of media including video and installations, often collaborative with other artists.Thierry has developed what he calls “format art”, since the format of the artwork is the artwork.In 1989 he wrote a manifest on five types of moving exhibitions (Manifeste - Les differents Types de moving Exhibitions). The formats generally involve many participants and are designed to investigate social psychology (e.g., conflicts, collaboration). He has particiated in many large art events all over the world in venues like PS1 NY, MOMA New York, Moderna Museet Stockholm, Manifesta , documenta Athens,documenta Kassel, the last three Biennials in Venice-and he is also very active with exhibitions in Copenhagen where he lives. In 2017 he opened a larger installation , The Anatomy of Prejudice at Interkulturelt Museum/IKM in Grønland in Oslo. This is a 5 year work “in progress” about prejudice and xenophobia.https://mailchi.mp/copenhagenbiennale/extracteur-at-the-ikm-museum-oslo More about Thierrys work at http://www.emergencyrooms.org/

What is an art format? An art format is a framework developed by the artist and based on a set of rules and involvement of participants. The art format is both a framework and an artwork in itself.“An art format is a strategic artistic response to the globalization” says Thierry Geoffroy/ COLONEL. This means that the format is a replicable model or formula and can, in dialog with the artist, also be activated without the artist’s physical presence.
Some of the most known art formats created by Thierry Geoffroy /COLONEL are EMERGENCY ROOM (mostly for art museums), CRITICAL RUN (mostly for urban space), SLOW DANCE DEBATE (conferences), EXTRACTEUR (research-based projects). All of the formats are training the awareness muscle by stimulating the participant’s reflection. The fundamental bricks for the art formats especially the connection between life and art, the flexibility of exhibition platform and involvement of others can be found in a manifesto, written by the artist in 1989, in which he describes several types of moving exhibitions.


19/8. Roastfish & Cornbread / Ustelt / Jah Tea: Crucial Sundays!

oslo dub club & haus bakgården presents

Crucial Sunday! Live reggae jam, dub yoga & sound session!
At hausmania backayard!

Easy sound play & a dubby yoga corner the first 2 hours.
Roots jam-session with USTELT from around 1800.
Harder roots & sunday steppas by roastfish & cornbread family the last hours.

love & only love in the arena

free entry / donations! id 18 but kid friendly in the early hours


11/8 MAD Pressenterer: Thomas Toget stuck in Oslo

Hei godtfolk :)

Da er det på tide med 5 års jubileum for MadTrain!
Det blir ikke noe tog ut i verden i år, men desto bedre lineup :)

Vi blir i oslo sentrum i en fantastisk bakgår som tar 600 pers.

Det blir fokus på Berlin´s beste artister og klubber å følelsen av å være på utenlandstur kommer til å være stor!

Vi har god dialog med KaterMukke, Vamos Music, Bacanali, Robert Johnson Label og vi ser frem til en lineup med live artister og store DJs fra de baltiske øyer til Berlins kjerne ;)

Det blir masse aktiviteter, live art´s, god mat og utrolige omgivelser og ikke minst en musikalsk opplevese du vil ta med deg livet ut ♥


LineUp MainStage:
-
Robert Johnson club founder; ATA (Playhouse / Klang / Ongaku)
-
Esther Silex (Goys & Birls / Kater Blau)
-
Crussen (Underyourskin Records / Caboose Records)
-
Nils Noa (Troll Records)
-
Charlie Roennez (Vamos Music / Check-In Recordings / HedKandi)
-
TeeKay (MadTrain / MusicArtDesign)
-
Wilhem (Schwimmel Records)


Lineup DarkRoom:

Narcis Junior (Decoded Records)
-
Nilseus (Blindfold Recordings / Ardor / Doppelgeanger / Frequenza)
-
Acke Peiling Vs Michael Jaeger (Hood Drunk / Ghetto Tekkit)
-
Jocko Loko (Schwimmel Records)
-
NeoV (Cirka Loka / Small Records)
-
Vari Loves
-
Paul White (The Villa / Cockheart Club / Morning Beat)


Mainstage:

15:00-16:00 Hausband (LIVE ACT)
16:00-17:00 Vari Loves
17:00-18:00 Dromedar (LIVE ACT)
18:00-19:00 Nils Noa
19:00-20:00 Crussen
20:00-21:00 Esther Silex
21:00-23:00 ATA

Darkroom:

18:00-19:00 Jocko Loco
19:00-20:00 Paul V
20:00-21:00 Bull & Peace
21:00-22:30 Ache B2B Michael jaeger
22:30-23:30 Charlie Roennez
23:30-01:00 Wilhelm VS TeeKay
01:00-02:00 Neove
02:00-03:00 Nilseus
03:00-04:00 Narcis


Live Art:
-
Perlen


Technical:
-
MAD - Music Art Design


Sponsors:
-
Manimal
Jimi.no


Deco:
-
MAD


FoodTrucks:
-
Same Shit Burgers
-
Streetalia
-
Vegaen Beauties


Billetter er sluppet og går som ill i tørt gress!

Tier 1 - 259,- (Utsolgt)
Tier 2 - 299- (tom 29.7.18 eller så lenge det rekker, 250 stk)
Tier 3 - 359,- (Dørsalg)


Artist info:

ATA

Ata is a DJ and founder of the labels Playhouse, Klang, Ongaku. He also runs the 250-capacity Robert Johnson club in Offenbach, Frankfurt-Am-Main, one of the world’s premier techno clubs.

Ata started DJing in the late eighties. In 1992 he founded the record shop Delirium with Heiko Schäfer, aka Heiko M/S/O, where he established the labels Ongaku Musik, Klang Elektronik and Playhouse in 1993. Together with Heiko Schäfer and Jörg Henze, he DJed variously as Delirium Posse, Heiko & Ata, Ata & Jörg and Heiko & Jörg.

Beside DJing, Ata founded the first ‘real’ clubnight in Frankfurt for modern house and deep house, the Wild Pitch Club at the Nachtleben-Club. After years of parties he closed the concept and opened the Robert-Johnson 1999. Through the DJ he has booked, his own DJ sets and the club itself, he made the Robert-Johnson to one of the most important clubs worldwide for electronic music.

https://www.residentadvisor.net/dj/ata

http://www.robert-johnson.de/

https://soundcloud.com/live-at-robert-johnson

———————————————————

Esther Silex

Esther Silex – deejay extraordinaire,
Colognian woman-about-town and very dear new addition to the Studio Barnhus family. She has an unquestionable status as an impassioned powerhouse with enough West German swagger to create timeless music with equal..

“Dance, dance otherwise we are lost” the larger than life modern dance choreographer and ballet director Pina Bausch once said. The Cologne based DJ and producer Esther Silex deeply believes in those words of wisdom and took the statement as one of many inspirations behind her debut EP “Pachamama” for Sweden’s finest free spirited electronic music label Studio Barnhus.

The EP title refers to the old mother earth goddess of the indigenous people of the Andes, who is an independent deity that has her own creative power to sustain life on planet earth. For Silex she is a divineness that follows her on each and every step as a female with groove in her heart.

After a nomadic upbringing all around Europe she started to play records at the tender age of 17 and quickly became an integral part of Cologne’s house and techno scene. Her sets are anything but predictable, with an eclectic selection that somehow weaves seamlessly through techno and house to soul, funk, afro and disco. The three tracks named ‘Hans’, ‘Heinrich’ and ‘Oskar’ of her debut release, reflect this musical diversity and don’t adhere to any formula, whilst remaining entirely and explosively dance floor friendly.

https://soundcloud.com/esther-silex

https://www.residentadvisor.net/dj/esthersilex

———————————————————

Narcis Junior

Narcis Junior is one of the pionners of electronic music in his home country, Bosnia and Herzegovina. His first dj skills were in Lonodn’s underground clubs in mid 90’s. Sets that he is performing are full of energy and no one can remain unaffected.
Also his production has been described by one of the leading record labels in Europe, Decoded Records: ”His styles with crisp, modern production are always oriented to the dancefloor! We are really happy to have him on board once again.”
His EP ”In CV we trust” was no. 1 and top selling EP on juno.co.uk for 4 weeks. Soon after that he was booked all over the Europe.
As well he was promoting parties in his home town bringing some of the finest and world famous DJ’s like: Umek, Valentino Kanzyani, Kevin Saunderson, La Dida, Barry Asworth, DJ Preach, etc.
Narcis Junior signed up a contract with one of the leading labels in Europe, Decoded Records.
For more then decade Narcis Junior is working with Jonny Wilson aka Eclectic Method. Between them they did offical Rmx’s for U2, Fatboyslim, Benny Benassi, Chuck D(Public Enemy) and Dub Pistols.

Played with with dj’s: Kevin Saunderson, Damon Wild, Green Velvet, Deetron, Gayle Sun, Richie Hawtin, Brenda Russell, Robert Leiner, Oxia, Cold Cut, Barry Ashworth, Umek, Paco Osuna, Pauli Steinbach, Funk D Void, Xpress2, Mr.C, Juan Atkins, Valentino Kanzyani,Marko Nastic, Marko Milosavljevic, Relic, Southsonics, Akira Ishihara, Virgin Helena etc…

———————————————————

Charlie Roennez

Roennez`s love for music began at an early age when he was exposed to a vast variety of music as a youth. Roennez was provided with a unique musical base filled with selections from every genre of music. At the age of sixteen, Roennez started as a dj building his own collection that included all types of music ranging from traditional to hitlist music and then experimented with his taste by playing his chosen selections in genres like house, r&b and dancemusic. By college he honed his natural given talent for selecting and playing music by working as a dj for events & nightclubs.

Past the years Roennez have build an competence in music by running a music store for 4 years and been working in the nightclub industry the past 17 years working his way up to leader position. And all the way the music has followed him.

During this years playing as often as possible as a dj..
And do still…

Roennez `s lidenskap for musikk begynte i ung alder da han lyttet til et stort utvalg av musikk som ungdom. Roennez var utstyrt med en unik musikalsk base fylt med utvalg fra alle sjangre av musikk. I en alder av seksten begynte Roennez som dj å bygge sin egen samling som inkluderte alle typer musikk som spenner seg fra det tradisjonelle til hitlistemusikk og eksperimenterte med egen smak sin ved å spille sine favorittsjangere som house, r&b og dancemusic. Med årene har han finpusset dette, ved å spille som dj for utallige arrangementer og nattklubber rundt om i Norge.

Siste årene har Roennez bygd en kompetanse i musikk ved å drive en musikkbutikk i 4 år og jobbet i utelivsbransjen de siste 17 årene og arbeidet seg opp til ledende posisjoner. Og hele veien musikken har fulgt ham.

Plateselskap:
Housesession
Great-Stuff
Craft records
Smash Music
Vamos Music // Check-In Recordings
Phoenix records

Baccanali Ibiza resident

www.facebook.com/iamcharlieroennez

www.soundcloud.com/iamcharlieroennez

www.mixcloud.com/iamcharlieroennez

Instagram: charlieroennez

———————————————————

Wilhelm

Wilhelm a Tanzanian/Swedish. Now Oslo based DJ/producer.
Has since he was a kiddo had a big interest & passion in all kind’s of music.
It started out in the 90s with italo disco, house n dance. After a few years with with rnb & hip hop he found his way to punk, ska, 2-step & reggae in the late teens.

But now he is clearly starting to find his own sound. And the path is mostly minimalistic, deep, groovy with a slight touch of disco. With a group of friends I ran a dj crew from 5th-7th grade, we built everything from the cd racks to the speakers. Then we played on different occasions mostly youth clubs. After then the interest never really grew until I moved back to Oslo.

Spent last summer at Ibiza, playing at Various Clubs and villas around the Island. Such as Plastik & Ocean beach. I am a frequent raver and a true supporter of the scene, who loves to travel the world listening to music.

That has and is going to keep evolving my musical exploration.


https://www.facebook.com/PonyExcersice/

https://soundcloud.com/wilhoiim

———————————————————

♡♡♡VARI LOVES♡♡♡

Et resultat av Sydney´s åpne og yrende klubbscene, og en norsk dog varmblodig minimalist. Vari Loves vant Burn Residency Comp i 2013 og har spilt, booket og arrangert fester i Sydney, Paris, Hamburg og vår egen kjære Oslo de siste 8 årene. Hun viser deg sjelen bak spillerne og spiller tidløs atmosfærisk-techno/house til å bli forelsket i! Forvent deg noe deilig.

https://soundcloud.com/varilovesyou

———————————————————

Nilseus

Nilseus is an Oslo based underground producer with something of an ear for a tune. Since moving from his hometown of Budapest, he started to working on he’s project, and released some tunes on Blindfold Recordings, Ardor, Doppelgeanger, Frequenza, and he’s upcoming EP called Myra, will coming soon on John Digweed’s Bedrock Records. He also collaborate with Collective Machine, and they are releasing a single on 8Bit, which is coming on the end of November.

https://soundcloud.com/nilseusmusic

———————————————————

CRUSSEN

« I see, smell, hear, taste and feel and let the impressions marinate in curiosity, laughter and contemplation until they burst out through my finger tips. Sometimes I’m surprised – most of the times I’m smiling. »

On an icy cold but sunny bright February morning, Robbin was born in the southern town Ystad, Sweden. Running around doing flips and cartwheels was combined with playing the French horn in an orchestra and drumming in a hardcore punk band. After music high school Crussen was away from it for a few years until he picked it up again when having moved to Oslo, Norway in 2005. Producing became daily activity two years of sound design studies in Oslo lead to a bachelor in Popular Music and Record Production in Southampton, UK. This was followed by a master’s degree in the same field at Kingston University, London.

http://muzocreative.com/artist/crussen/

https://soundcloud.com/crussen

———————————————————

NILS NOA

Any standard DJ Biography extols the virtues of it’s subject so avoiding clichés is a difficult one, especially when considering an artist like Norway’s Nils Noa who has followed a similar path as many but has done so with fantastic success.

Currently the co-owner of Troll Records alongside fellow Norwegian Christian Sol as well as a DJ/Booker at Oslo’s superb The Villa, Nils Noa has had a multifaceted career which has seen him develop a teenage passion of electronic music beautifully. It’s likely that his few years of playing high-level football (soccer) in Norway, or his years in electronic/pop act Bermuda Triangle that has created a firm resolve and work ethic for Nils Noa but it’s a certainty that resolve and work ethic, alongside passion and talent, have played a huge part in his career.

Driven by a varied and non-discrimantory vinyl addition as well as the age old fake-ID fuelled trips to the local house music mecca (in this case the legendary deep house night Skansen and it’s DJ G-Ha – now a respectful colleague of Noa), Nils started his first night as soon as he was old enough. Monkey Business (an apt title for a night created by the playful Oslo resident) quickly became an internationally recognised affair as well as a local hit and Djs such as Paul Woolford, Yousef, James Zabiela, Nic Fanciulli and many more passed through its doors – in most cases before they became the household names they are now.

During the Monkey Business period Nils started to win international support, even becoming the youngest artists to grace The Essential Mix turntables at the time. A steadily increasing schedule marked the end of Monkey Business but the beginning of an exciting stage that to date has seen Nils play in over 20 countries worldwide.

Balancing touring, The Villa, Troll and a burgeoning production schedule has been second nature and now Nils is an artist that can be banked on. His music is frequently winning support from a cross section of Djs and there’s an feeling of more success to come.

Beatport profile:
http://www.beatport.com/artist/nils-noa/14544

Webiste:
http://www.trollrecords.com

Facebook:
https://www.facebook.com/djnilsnoa

———————————————————

DROMEDAR

Dromedar is an Oslo based trio, well recognized for their hard hitting and mesmerizing live shows in the cross between art-rock, bass funk, psychedelic rapture, and jazz sensible activist punk. (Other times mythical-poetical (Tommy Olsson).
On the upcoming album “Human Condition,” which apart from the debut relies heavily on analog synthesizers, the group is expanding their musical playground with dada mix style fusion dance music, bringing expulsion of corrupted xenophobic forces into sudden ritualistic behaviour.
The group’s novel utilization of a wide spectrum of influences and their visually striking shows makes Dromader one of the promising up-and-coming bands to emerge from the underground music scene of Oslo in later years.

https://soundcloud.com/dromedarr

———————————————————

Acke Peiling Og Michael Jaeger

To loka dudes med caps å lue, Acke Peiling og Jæger, spiller sleskig techno imens den ene svetter ut gårsdagens moro og den andre lurer på om det er hans eget, eller kidden sitt spy han har på skjorta.
Sammen har de spilt masse gigs de såvidt husker på steder som ikke finnes lengre, og et par gigs som ikke finnes lengre på steder de ikke husker. På fritiden lager de frekke bootlegs og ghetto-tech med fryktelig bass å housa hihats. Og barn, tydeligvis. Mvh Hood Drunk
https://soundcloud.com/hood-drunk https://soundcloud.com/shiftshape https://soundcloud.com/jaeger-music


———————————————————


29/6 Helt Ute! presenterer filmvisning og intro av Pjotr Sapegin

Helt Ute! i bakgården på Hausmania presenterer en filmvisning og prat med regissøren Pjotr Sapegin. Uteserveringa starter 17.00 og filmen starter 18.00 inne på Flerbrukshallen. Etterpå går vi ut og nyter Reggae i bakgården ut kvelden i regi av Oslo Dub Club. En live opptreden ryktes det også om.

Regissør og animasjonsfilmskaper Pjotr Sapegin viser et utvalg av sine kortfilmer.
To ganger Amandavinner Pjotr Sapegin arbeider for tida med sin neste animasjonsfilm på Hausmania og vil her vise noen av sine kortfilmer og snakke om arbeidet bak filmene. Han vil vise fire av sine beste filmer som har mottatt 101 internasjonale priser: “Huset på Kampen”, “Aria”, “Gjennom mine tykke briller” og “Det siste norske trollet”.


29/6 Roastfish & Cornbread i Haus-Bakgården / early session

Hausmania backyard early session friday june 29:::

Roastfish & Cornbread with full sound system & crew
Live appearance by MC Jah Tea +TBC
Roots reggae, steppas & dubwise
Word - Sound - Power
Food & shelter
Strikkly niceness & upfull vibes

18-1900: Cinema inside + dubwise yoga outside!
https://www.facebook.com/events/176818842983059/
Yoga session led by Anders Einemo

ID: 18 - CC: Free / donations. Welcome!
Licenced bar - no bags
Security tight but polite!


23/6 Helt Ute! presenterer JAM med Endelig Mandag Band

Helt Ute! i bakgården på Hausmania
Her er en event for hele juniprogrammet “Helt Ute!” https://www.facebook.com/events/170026956997817/

23. juni
20.00 - Endelig Mandag Band + JAM
23.30 - uteservering stenger
Cc 50,-

Endelig Mandag Band
er et akustisk jamband, spiller opp til jam.
Bjørn Lund: sang, gitar og munnspill
Lars Birkelund: sang, gitar, perkusjon
Torbjørn Holte: bass, sang

Neste fredag er det DUB i bakgården.
God sommer!


22/6 Helt Ute! presenterer Slampoesi, konserter og jam!

Helt Ute! i bakgården på Hausmania presenterer denne helgen
en strøm av improvisasjon i mer eller mindre kjente lyd/tekstlandskap;
slampoesi og jam på folkespråket.

Klokka 17.00 åpner vi uteserveringa og artisteriet starter 19.00.

Her er en event for hele juniprogrammet “Helt Ute!”17.00 - uteserveringa åpner

19.00 - 23.00 - Slampoesi + åpen mic. (Tekster i ulike sjangre og med band om
ønskelig) Påmelding fra 18.30.

19.00 - 23.00 - Anja Bibby Jazz & Jangle

23.30 uteservering stenger

Cc 50,-21.00 - 03.00 - FØNIKS elektroklubb i Flerbrukshallen

Slampoesi:

Regine Folkman Rossnes

er en norsk scenekunstner, slampoet og tekstforfatter fra Oslo. Høsten 2014 ble
hun introdusert for slampoesi i Cafeteatret, som nå er en stor lidenskap for
henne. Hun jobber for at flere skal bli introdusert for slampoesi, og opptrer
gjerne på arrangementer og arenaer der dette ikke er en så vanlig uttrykksform.
Regine har blant annet deltatt på Miss Manillusion Got Talent 2017, og den
første markeringen av #metoo
i Norge. Høsten 2017 fikk hun skriveopphold og stipend ved Akershus Teater, via
prosjektet ungTEKSTakershus for videreutvikling av tekst innen scene. Til
høsten blir skuespillet «Blottlagt» publisert i en samlebok med tekster fra
denne satsningen.Oda Aunan

er utdannet skuespiller, med en BA fra Australia. Der var hun med som utvikler
av og aktør i flere forestillinger som blant annet Afterwards we’ll go away,
Heart of Gold og The Rusalka thread. Til slutt flyttet hun hjem igjen, fikk seg
en mastergrad på KHIO og har de siste årene drevet med SLAMpoesi. Hun er og en
del av SLAMkollektivet.Anja Bibby Jazz & Jangle

spiller standard jazz fra 30 / 50 tallet.

Anja Bibby, vokal

Linda Stormo, trommer

Torbjørn Holte, bass

Tommy Stensrud, piano


Elektroklubb med FØNIKS
NIKS er tilbake! Plassert i kulturhuset Hausmanias nye flerbrukshall med lyd fra Roastfish & Cornbread sound system er scenen satt for et fantastisk konsert- og klubbprogram.

Med fokus på nyskapende elektronisk musikk booker vi det vi mener er de beste musikerne og DJene akkurat nå. Vi ser frem til å ta deg med på en kveld med pulserende elektronisk musikk av aller beste sort. Bli med ut av asken og inn i ilden.
Se egen event her: https://www.facebook.com/events/244521412949456/


15/6 The Mighty JAH Observer (JA)=== THE MIGHTY JAH OBSERVER ===

//////////// SOUND SYSTEM (ja) ////////////After last years great session at Hausmania flerbrukshall, Austin “Spiderman”
Palmer returns again for a crucial session you can’t miss!The Mighty Jah Observer original valve sound system is a family sound and a
legend of the roots and culture scene. First named Tippertone and played mainly
lovers rock in the beginning. As the members got older and adapted a more
conscious awareness of life, this also reflected in their music. Jah Observer
was one of the veteran sounds at Nottinghill carnival and the first reggae
soundsystem to play at punk music festivals.After being active in the UK soundsystem scene for more than 40 years, Austin
and wife Tracey decided to move back to Jamaica, now living a farmers life in Clarendon
and occasionally playing at Kingston Dub Club. Roots lovers all over the world
still want The Mighty JAH Observer to entertain the crowd and we are honored to
welcome Austin back to Oslo.Expect strictly vinyl selection with serious vibes and dubplates from some of
the best producers in reggae history!Sound system provided by your local:

ROOTS INVASION SOUND SYSTEM// cc:160, - // 22-03 // id: 18 //Make it a date and don’t be late!!!ONE LOVE

Using Format