Kulturhuset Hausmania er et uavhengig og kunstnerdrevet kulturhus i Hauskvartalet, Oslo Sentrum.

Hausmania ble opprettet i 2000 og har som formål å tilrettelegge rom for kunst. Det vil si å tilby rimelige arbeidsrom, atelierer, konsertlokaler, scener og utstillingsrom for kunst, samt å legge til rette for kunstnerisk samarbeid. Hausmania SA har en målsetting om å bidra til Oslos kulturliv gjennom å øke mangfoldet av kulturelle aktiviteter og utrykk og bidra til utradisjonelt samarbeid på tvers av kunstartene.

Første fase i arbeidet med å realisere reguleringsplanen for hallene i Kulturhuset Hausmania er et enkelt skisseprosjekt. Dette ble gjennomført som en medvirkningsprosess i perioden april 2018 – oktober 2018. Pir II ble engasjert til å lede prosessen og utarbeide materiale i forprosjektet. Se oppsummering av skisseprosjektet her:

Skisseprosjekt for nye haller i Kulturhuset Hausmania

Presentasjon Pir2

Nå fylles Oslos første byøkologiske kulturkvartal med innhold.

Tekst: Ellen Stokland           Publisert: 01. Oktober 2019

Hausmania er eid av Oslo kommune og har vært en sentral kulturaktør i kvartalet helt siden det ble opprettet i 2000, og er en viktig pådriver for det som nå skjer. Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har allerede gjennomført en rekke oppgraderinger av Hausmania, blant annet med omfattende brannsikring, arbeid på tak og fasader og fjerning av sopp og råte. Nå står utearealene og betonghallene for tur.

Hausmania er støttet av

Kulturrom

Tilskuddsordningen for teknisk utstyr og lokalerRuud Productions

Hausmania – et kulturhus til besvær er en leken og personlig kommentar til Oslos alternative og livskraftige kunst – og kulturscene HAUSMANIA – eller ’Haus’ som det heter på folkemunne. Regissøren er selv en mangeårig bruker av huset og med sin helt særegne ”inngang” til folkene som drifter Hausmaina, forteller Ruud historien om et kulturhus som har blitt til gjennom tiår med kamp mot byråkratisk paragrafrytteri, eviglange allmøter, litt småslitne kunstnere og en stor dose dugnad og rotsterke kunstneriske visjoner! 


Fra anarkisme til mainstream? (Antropologisk studie av kulturhuset Hausmania i Oslo)

"Vi trenger en antropolog", mente en beboer av kulturhuset Hausmania i Oslo. Nå har Ola Andersbakken skrevet en masteroppgave i sosialantropologi om en gruppe kunstnere, musikere, kulturarbeidere og politiske aktivister som kjemper mot at kulturhuset...

Les oppgaven her.

Using Format