Geriljaplanting i skråningen

Foto: Åse Karlsen

Lørdag 30. mai arrangerte grøntgruppa på Hausmania geriljaplanting i skråningen mellom Vega
scene, Elvebakken skole og Hausmania. - Ta med frø og planter, arbeidshansker og hagespader, var budskapet. En del store og noen små troppet opp og spredde seg utover skråningen - og bakgården - under ledelse av den grønnfingra hausmanitten Åse Karlsen. Det hele som et ledd i den internasjonale kampanjen PORCH PLACEMAKING, et nettverk av selvorganiserte prosjekter rundt om i verden. «While we’re physically distant, we can be socially connected. Porch placemaking is about taking action and bringing people together (from a safe distance) with simple activities on balconies, in front yards,
driveways and porches», erklærer initiativet. Det hele ble akkompagnert av Jah Tea og Froyaone i Dub club.13/6 ble evenementet gjentatt. Lazy Sodz og Angstsemblet bidro med live musikk fra Hausmanias
storscene utover ettermiddag og kveld. Det var også
minnemarkering og gravøl hos MC-klubben for vår gode venn Jacek Slebodzinski, som døde i vinter.


Mellom punkrock og tantra

- Litt av jobben min blir å være hands off, sier  Nora Fiona Eriksen, som nylig overtok ansvaret for Flerbrukshallen på Hausmania.

Aktiviteten i flerbrukshallen på Hausmania har, under Morten
Minothi Kristiansens ledelse, økt kraftig de siste par åra. Kristiansen er imidlertid sjukmeldt og har overlatt ansvaret til Nora Fiona Eriksen inntil en ny fast arrangementsansvarlig er på plass. Vi møter henne en formiddag i hallen, like før
korona-unntakstilstanden for alvor ble erklært.

– Morten har gjennom flere år vært en god venn og
samarbeidspartner. Vi har drevet støyfestivaler og arrangementer sammen. Han er
en enorm ressurs, et ja-menneske som jeg har stor respekt for, sier hun.

Nora Fiona kommer altså selv fra støymiljøet og har stått
Hausmania nært lenge: - Ja, etter noen års fartstid i Oslo undergrunn har det
vært umulig å unngå Hausmania. Jeg både kjenner folk som har studio og har selv
spilt flere konserter her. Jeg har alltid hatt et hjerte for stedet.

Alternative uttrykk

Det begynte, som det ofte gjør, med punken.

- Jeg begynte å spille bass i et punkband i ung alder, noe
som ledet meg videre til ulike alternative uttrykk. Jeg har vært i veldig mange
rare, smale miljøer. De siste tre åra har jeg bodd på et retreatsenter på
Ilseng utenfor Hamar hvor jeg i tillegg til utgangspunktet som lyd/grafisk
produsent, jobbet med utvikling og markedsføring av senterets digitale
plattform. Det var like krevende som det var inspirerende, og jeg forventer å
møte noe av den samme intensitteten her på Hausmania. Jeg lever liksom i et
spenn mellom punkrock og tantra. Støyen tiltrakk meg fordi det var så absurd.
Det er befriende å møte et så ærlig uttrykk. Men jeg skjønner at det ikke bare
er å stupe inn i det. Hvis du står på en støykonsert og har den minste
motstand, så er du sjanseløs. Det speiler min holdning til livet, et ønske om å
kunne stå der og ta imot intensiteten livet byr på uten å tenke Æsj. Så det ble
støy. Jeg har ikke vært så aktiv med det de siste åra på grunn av dette
retreatsenteret. Men det blir nok uansett det som følger meg i graven.

Hvordan nærmer du deg Flerbrukshallen?

- Det blir todelt. Litt av jobben blir å være hands off, prøve
å ha et overblikk, ha ører overalt, prøve å nøste det sammen til essensen av
dette spindelvevet av tanker og meninger og ønsker som er husets sjel. Den
andre siden av det er at det er umulig å være helt objektiv. Det som tenner meg
er ting som er litt off, som har et element av råskap, noe ved mennesket som er
litt upolert, uten at det betyr destruktiv. Jeg har også et ønske om at det
skal være en god blanding, ikke bare av klubb og natt, men at vi også kan rette
oss mer mot for eksempel foredrag på dagtid, og alt fra eventyrstunder til
filmvisninger. Hausmania er jo et hus som byr på et utrolig stort mangfold.
Overskriften, den altoverskyggende verdien, er dermed åpenhet. Det er farlig å
låse programmet til en bestemt profil. Vi må ikke glemme at det er et
tverrfaglig hus vi befinner oss i.

Ta kontakt!

Hvordan er interessen for stedet utenfra?

- Det er tydelig at stedet allerede er blitt godt kjent.
Det kommer mange henvendelser om ulike arrangementer. Utstillinger er nok det
eneste som kan være problematisk i dette rommet, fordi det er så bredspektret
aktivitet. Men alt fra sirkus, installasjoner og slippfester til workshops,
foredrag og møter er hjertelig velkomment.

Hun er opptatt av å ha tett kontakt med brukerne av
Hausmania og har en klar oppfordring:

- Kontakt meg gjerne, hvis du har ideer og lyst til å gjøre noe, her:

arrangement@hausmania.org


Hausmania vinner pris for vårt arbeid med kriminalomsorg

Kriminalomsorgens årlige pris “KONTAKTSKAPER” deles i år ut til oss!


“Kontaktskaper-prisen deles ut årlig til en samarbeidspartner som har vist en ekstra innsats for våre domfelte. Ett av våre viktigste mål er å koble domfelte på positive aktører i samfunnet. For å få til dette trenger vi samarbeidspartnere som klarer å gi de domfelte muligheter og håp for framtiden. Samarbeidspartnere kan gi de domfelte ny energi og tro på en positiv endring i sitt liv. Denne kraften skapt av våre samarbeidspartnere er uvurderlige bidrag til vårt samfunnsoppdrag.”


Det sømmer seg å rette en stor takk til de domfelte for uvurderlig innsats på forefallende arbeidsoppgaver, store og små. Tusen takk!!!


- Vi kan ikke integrere oss helt bort

Hausmania må være åpen overfor resten av byen men det må
ikke gå på bekostning av vårt særpreg og vår identitet, mener husets nye daglige
leder, Hilde Høgseth.

- Hvis jeg får lyst til å pynte meg med kjole og høye hæler en dag, ja så gjør jeg det!

Hilde Høgseth har skjønt greia med Hausmania, etter å ha
vært her et par måneder. – Jeg kjente det med en gang da jeg kom hit; wow! hva
er dette? Tagga vegger, folk du ikke ser andre steder og jeg tenkte med en gang
at herregud, jeg kan jo ikke kle meg som jeg er nå hvis jeg skal bli godtatt
her. Men så kom jeg fort fram til at jo, det er akkurat det du kan! Sånn er det
her. Vi er forskjellige og alt er akseptert. Det dummeste man kan gjøre er å
framstille seg som en annen enn den man er.

Hun ble, etter flere intervjurunder, ansatt som
ny daglig leder på Hausmania i mai i år og har vært på huset på daglig basis, i
halv stilling, siden midten av august. Avtalen var opprinnelig å møte både
henne og styreleder Hjørdis Kurås, men så kom det plutselig et helt nytt barn inn
i Kurås sitt liv, så vi får møte henne når hun – og barnet – er klare for det.

Hvordan syns du det går?

- Det går kjempebra. Jeg stortrives.
Det er stadig folk innom og det er jo andre ansatte her og så vi har et veldig
fint miljø. Også har vi gjort litt med omgivelsene slik at det blir koselig å komme inn i
rommet her. Det er viktig at folk føler seg velkommen til å stikke innom for en
prat.

Allsidig bakgrunn

Hun har en allsidig bakgrunn og kommer fra Mo i Rana hvor
hun i fem år har vært leder for den sentrale musikkfestivalen Smeltedigelen.
Hun har også jobbet på fylkesnivå med tilrettelegging for og tilskudd til det
frivillige musikklivet. Hun har jobbet med psykisk utviklingshemmete og med
personalbehandling på Smelteverket i Mo.

Og ikke minst: Hun har tre jenter, en på 13 og to voksne som
begge bor i Oslo. –Det var hovedgrunnen til at jeg ville til Oslo, for å komme
nærmere barn og barnebarn, sier hun.

Hvorfor ville du til Hausmania?

- For det første ville jeg jobbe innafor kulturlivet, og så
så jeg stillingsutlysningen. Jeg visste veldig lite om huset, men hadde sansen
for visjonen om å gjøre det mulig for kunstnere å utøve sin virksomhet uten å
blakke seg. Dette ligger nært det jeg tidligere har jobba med i forhold til det
frivillige musikklivet. Det er for meg en viktig verdi. Også liker jeg jo
utfordringer, gå løs på ting jeg ikke vet så mye om fra før. Jeg har jobba på
Smelteverket med skiftarbeidere hvor ting ikke var helt på stell da jeg kom,
men hvor jeg følte at jeg fikk gjort mye i løpet av de åra jeg var der, å følge
opp de ansatte på en god måte. Også passer det meg godt å ha lederstillinger.
Jeg er en åpen person, veldig opptatt av dialog.

Hva er hovedinntrykket ditt av dette stedet?

- Det er et utrolig mangfold her, et stort spenn i forhold
til både fag og mennesketyper, hvordan man kommuniserer med hverandre. Du
finner alt her. Også er det jo noe med å bygge relasjoner, se personen i
mengden. Finne ut av hvordan du skal kommunisere med hver enkelt.

Utfordringer

Hva oppfatter du er den største utfordringa?

- På det administrative planet handler det om å få driften
på skinner og økonomien i orden, å få folk til å betale for seg.

Er det mange som ikke betaler for seg?

- Jeg vil ikke si at det er mange men det er noen. Det kan
jo være ulike årsaker til at folk ikke betaler for seg. Der er utfordringa å
komme i dialog og finne en løsning sammen med dem. Også er det jo mange
forskjellige folk her med sterke meninger. Flere har vært her siden tidenes
morgen, og som sikkert føler at de eier huset. Også kommer det nye, unge folk
inn som aldri har vært her. Det er mye kultur som sitter i veggene, som
innimellom kan slå inn på en måte som ikke blir forstått av de nye. Så det er
en utfordring å få disse motsetningene til å kommunisere uten at det skjærer
seg.

Hvordan virker dette inn på deg?

- Det tåler jeg fint! Det skal mye til for å vippe meg av
pinnen og jeg kan ikke ta det personlig, For meg er det viktig å få mulighet
til å bli kjent med folk og forholdene her på min egen måte.

Hallene

- Noe av det mest spennende her er prosessen rundt de nye
hallene. Dessverre har ikke jeg vært en del av prosessen fram til nå, men
prosjektet virker veldig lovende. Å ha sånne visjoner som kan bringe hele
stedet noen avgjørende steg videre er viktig, også for min motivasjon. Vi har
her en helt unik anledning til å utvikle huset. Vi er allerede et viktig hus i
Oslo, men dette her kan virkelig sette oss på kartet! På et mer daglig plan er
også utviklingen av Flerbrukshallen et spennende prosjekt, hvor det har vært
prøvd ut en masse forskjellige typer arrangementer, og nå er kanskje snart tida
inne til å sette seg ned og vurdere hva stedet egentlig skal være. Det ligger
jo, så vidt jeg har skjønt, en føring fra kommunen om at vi skal være et mer
åpent hus, så jeg ønsker at vi skal bli mer integrert i byen og ikke bare være
oss selv nok, at det er sirkulasjon på huset, at alle typer mennesker, også
familier kan komme hit og få fine opplevelser.

Men er det ikke viktig også å ta vare på litt av mystikken rundt huset?

- Jo, det er jeg helt enig i. Vi kan ikke integrere oss helt
bort, da mister vi det som er vårt særpreg og vår identitet og som jo er det
som gjør at folk blir nysgjerrige og får lyst til å oppsøke stedet. Og det er
også viktig for leietakerne her. Det samme var jeg opptatt av i forhold til
Smeltedigelen, å være veldig tydelig på hva som er identiteten vår, sier Hilde
Høgseth.
Ny daglig leder på plass

Ny daglig leder Hilde Høgseth er nå på plass på Hausmania.

Hilde har tidligere jobbet som daglig leder for
Smeltedigelen Musikkfestival i Mo i Rana og daglig leder for Nordland
musikkråd. Hun har drevet jazzklubb i Mo i Rana og har flere sentrale styreverv
i musikklivet bl.a Nasjonal Jazzscene, Norsk Jazzforum og Musikkens
studieforbund. Hun har også lang fartstid som HR sjef i industrien og som
leder i statlig bedrift. «Jeg gleder meg til å
ta fatt på jobben på Hausmania. Det er et spennende og veldig viktig kulturhus
i Oslo og det er store ting som skjer fremover, der det er viktig at vi er på
ballen med våre innspill fra huset.
Jeg har allerede møtt
mange flotte mennesker fra huset og ser frem til å bli kjent med flere og ikke
minst bli kjent med huset. Huset har en lang historie som det er viktig å ha
med seg, men samtidig så må vi se fremover og være et aktiv kulturhus som
gjenspeiler tiden vi nå er i men i god Hausmania ånd og med våre verdier sterkt
representert.»

Anne Thomassen forsetter i 20 % ut august. «Det har vært 3 spennende år på Hausmania og
jeg kommer til å følge med på utviklingen framover.Hausmania er heldige som får
Hilde som ny daglig leder med god kompetanse på kultur og ledelse.»Noise Hole: Speisa midtsommerfest

Noise Hole er navnet. Fredag 21 juni er kvelden. Bakgården
på Hausmania er stedet. Utku Tavil (bildet) er primus motor for – ifølge sikre kilder - klodens
mest aktive arrangør og diy kollektiv som heter Multiversal. Dette kan, ifølge
de samme kildene, nesten regnes som en årelang festival som beveger seg rundt i
Europa, og mellomlander med en smakebit hos oss på Hausmania. Utku i seg selv
er en duracellkanin med mye tankegods rundt det politiske aspektet ved diy. En
knallhard type med veldig god energi.

Det andre momentet er Trond Solberg, poet og billedkunstner som samler
nedfallstrær og lager urner og trommer og div andre ting. Han har i øyeblikket
utstilling på Nobels fredssenter. Sammen med Hausmania-arrangør og støykunstner
Morten Minothi Kristiansen og hausmanitt og jazzmusiker Ulrik Ibsen Thorsrud
skal de, under navnet Analog log, spille på disse instrumentene.

Fullstendig program:

NOISE HOLE

a spacial midsømmerfest which is too loud to be festivized outdoors but
nevertheless has also a stage under the stars….

Hausmania Båkgarden kl20-22

20:30

Dario Fariello

A. Sax + Electronics

https://dariofariello.noblogs.org/ 

21:00

Analog log - Wood

2 motorsager og innsidelyden av et tre som kappes med motorsag. 5 prototyper
til ukontrollerbare strykeinstrumenter med strenger av tre. Minst 2
perkusjonsinstrumenter laget av et almetre fra Caltexløkka, Tøyen. Et utall
lindespon som skal knekkes.

Det hele fremføres akkompagnert av en syngende svarttrost som satt på et av
hovedstadens sentrumsnære hustak 15 juni 2019.
 

21:40

Skaset x Tavil

Håvard Skaset - Amplified Acoustic Guitar

http://www.conradsound.com/skaset/ 

Utku Tavil - Amplified Snare Drum

http://utkutavil.tumblr.com 

Flerbrukshallen kl22-03

22:30

Nekrom med gjester

Kenneth Korstad Langås - electronics

Morten Minothi Kristiansen - electronics

Espen Fladmoe Wolmer - Drums

23:00

OWL

Signe K. Emmeluth - Sax, Electronics

Karl H Bjorå - Guitar, electronics

https://soundcloud.com/owl-norway 

23:40

BNSU

Kazehito Seki - Voice

BEEATSZ - Drums, Electronics

00:20

ABIBOSS

Enot Anya - Voice, electronics

https://soundcloud.com/enotjjk 

01:00

Self Toxication

Voice, electronics

https://www.youtube.com/watch?v=gw46OJN9Kaw 

01:20

Tobias Pfeil & Co

Tobias Pfeil - Guitar, sax, electronics and surprises

Co - ????

02:00 - 03:00

WOW - DJ SETEksplosiv aktivitetsøkning

Årsmøtet for Hausmania ble avholdt 23 mai og kunne konstatere at sjappa går bra. Flerbrukshallen er arena for en eksplosiv økning i aktivitet, kanalisert av arrangementsansvarlig, støymusikeren Morten Minothi Kristiansen. Konsertserien Sørforkomfort og kurator Madeleine Parks
seminarrekke «Kamp – min, din og alle andres» har tilført huset nye
tverrkunstneriske impulser. Hausmania har også inngått et samarbeid med MERK v/ Thea Emilie Dalen Dille, om utvikling og gjennomføring av prosjekt: «Flerbrukshallen» - en sosial og kulturell arena for integrering og inkludering av unge med kunst og kultur interesse. Formålet er
en sosial og kulturell arena for integrering og inkludering av unge med kunst
og kulturinteresse. Målgruppen er bosatt i Oslo i alderen 18 til 35 år.

Det er også gjort mange mindre dugnader av medlemmer på huset og et stort arbeid i bakgården med beplantning og miljøfremmende tiltak.

Vi har nå sluttført en medvirkningsprosess med Eby (Eiendoms- og byfornyelsesetaten) for utvikling av Elvehallene og parken i et byøkologisk kulturkvartal. Arkitektfirmaet Pir II
har ledet prosessforløpet der Eby og Hausmania i felleskap har utviklet en
ramme for de nye hallene. Siste verksted ble avholdt 3. Juni 2018. I etterkant
har det vært flere møter og det er dannet en egen gruppe som skal følge opp
prosjekteringsfasen.

Økonomien er under kontroll og driftsinntektene har økt for andre året på rad.

Styreleder Gunnar Gram Franck og daglig leder Anne Thomassen ble takket av. Thomassen overlater gradvis ansvaret til Hilde Høgseth som ble ansatt etter en grundig søknadsprosess. Den nye styrelederen vil bli valgt når det nyvalgte styret har konstituert seg selv. Det vil bestå av: Hjørdis Kurås, Ole Pedersen, Frode Svane, Ihra Lill Tviberg Scharning og Ulrik Ibsen. Varamedlemmer: Chris Erichsen, Karina Sletten, Astrid Midtbø.


Tidenes festival!

Hausmaniafestivalen 2019 ble en eksplosjon av kreativ utfoldelse, med hele seks scener. Nytt av året var en egen støyscene i Humlabakgården. Foto: Åse Karlsen


Ledige rom på Hausmania. Kort frist: Søk nå!

To rom er ledige, med søknadsfrist 9. juni.

Rom 1301 er ledig og utlyses med søknadsfrist 9. juni. Rommet er 10m2 og
koster 800,- kr i mnd., og ligger i 3.etasje i hovedbygget, med vindu mot
Grefsen/Hærverk-bakgården.

Rom 1105 er ledig (tidligere Hackeriet) og utlyses med søknadsfrist 9. juni. Rommet er 4,6m2 + 14,6m2 = 19,2m2 og koster 1675,- kr i mnd., og ligger i
1.etasje i hovedbygget. Dette rommet, som ligger mot Humlabakgården (den lille bakgården i
hovedbygningen) egner seg for utadrettet aktivitet, feks. visningsrom,
silketrykk/verksted etc, pga plasseringen i huset med enkel tilgang og mulighet
bruk av bakgård.

Leien er inkludert strøm og internett.

Rommene leies ut som studioer/atelieer og rommene i hovedbygget er ikke egnet
som øvingsrom for musikk.

Da Hausmania er et selvstyrt kulturhus kreves det generell deltagelse;
minimum 4 timer hver måned med dugnad for huset.

Hausmania er et av landets få kunstnerstyrte kulturhus. Den daglige driften,
aktiviteter og veien fremover er det husets leietakere selv som avgjør.
Hensikten med Hausmania er å tilby rimelige øvingslokaler og atelierer til kunstnere og musikere, skape et fristed hvor man kan skape kunst
uforstyrret fra kommersielle interesser, samt inspirere hverandre og samarbeide
på tvers.

§ 3 Formål

Hausmania SAs formål er å tilrettelegge rom for kunst. Det vil si å tilby
arbeidsrom, atelierer, konsertlokaler, forestillingsscener og utstillingsrom
for kunst, samt å legge til rette for kunstnerisk samarbeid for sine medlemmer.

Hausmania har en målsetting om å bidra til Oslos kulturliv gjennom å øke
mangfoldet av kulturelle aktiviteter og uttrykk og bidra til utradisjonelt

samarbeid på tvers av kunstartene.

Dette skjer blant annet gjennom utadrettede arrangementer i regi av
Hausmania eller i regi av de enkelte gruppene som bruker huset.

Hausmania SA er en ideell organisasjon som skal drives etter non profit
prinsipper. Hausmania drives av medlemmene etter prinsipp om deltakelse, i
henhold til vedtektene og til retningslinjer for drift som årsmøtet fastsetter.

Kulturhuset Hausmania er organisert i medlemsorganisasjonen Hausmania SA.
Dette er et samvirkeforetak, dvs. at alle medlemmene også er medeiere på lik
linje. Et leieforhold på Hausmania følger derfor medlemskap i Hausmania SA.

Hausmania SA har et styre, daglig leder og ulike verv, men er organisert i
en flat struktur. Organisasjonens øverste organ mellom årsmøtene er Allmøtet.
Allmøtet avholdes en gang i måneden og alle medlemmene har møte, tale og
stemmerett.

Søknad med kort prosjektbeskrivelse av arbeid, dokumentasjon og hva rommet
skal brukes til og hvorfor man ønsker å bytte studio på Hausmania sendes til: husro@hausmania.org


Hele huset i beredskap

Kulturhuset Hausmania 31. mai – 1. juni: Hele huset i beredskap. Proppfullt av kunstnerisk innhold, i år på hele 6 scener! Det siste året har Hausmania hatt en formidabel økning av utadretta kunstnerisk aktivitet: En ny giv til det byøkologiske prosjektet vårt, en motvekt til strigla selvrealisering og spisse albuer! Dette vil avspeiles i et program med eksepsjonell bredde:

Fra 13-åringene i det politiske punkbandet Hayeminol til støyveteranen Tore Honoré Bøe. Fra jazzkometene i Krokofant til Alle gode ting, «bandet som ikke kunne benytte heis». Fra støyrockerne i Izakaya Heartbeat til acid/techno-musikerne i De La Transistor. Fra Artaud-disiplene i Grusomhetens teater til de tapte fargenes kunstner Espen Gleditsch, i Galleri Podium.

Nytt av året er en egen støymusikk-scene i Humlabakgården, hvor man kan søke tilflukt når det blir for pent andre steder. Det blir klassisk Hausmania-stil i bakgården, technoklubb og dub club i Flerbruksen, god mat og drikke og hvem vet hva?

Kom på festivalen. Ta imot oss, slik vi tar imot deg!

Hele programmet finner du her

Using Format