Urbanium vil rive Hausmannsgate 42: - Et grovt brudd på reguleringen og intensjonen i planen.

- Som reguleringsarkitekt for Hausmania Byøkologiske Kultur kvartal må jeg bare si at dette er et grovt brudd på reguleringen og intensjonen i planen. Ikke bare er hjørnegården bevaringsverdig men planens byøkologiske innhold tilsier at mest mulig av kvartalet skal bevares, mener Frederica Miller fra Gaia arkitekter.

Hausmanns gate 42

Frederica Miller

Bakgrunnen for uttalelsen er at eiendomsselskapet Urbanium vil tilby okkupantene av
Hausmanns gate 40 en 10 års leiekontrakt med en månedsleie på 23 000 kroner for
hele gården, på betingelse av at de får rive Hausmannsgate 42. Frederica Miller mener at dette er en gisseltaktikk fra utbyggerens side.

- Hausmania kulturhus representerer et svært viktig kunstnermiljø for Oslo by. At først et blått byråd og så et rødgrønt byråd gradvis plukker fra hverandre et økologisk pionerprosjekt er både tragisk og trist i vår tid. Gjennom privat salg ble først muligheten til å gjenreise Cirkus Verdensteater ødelagt og erstattet av et intetsigende Vega scene bygg. Faller 42 så faller også 40. At utbygger bruker 40 som gissel i en forhandling er skitten og umoralsk taktikk, som et byråd med ryggrad ALDRI hadde gått med på. Snarere burde de forstå at dette er bare enda et ledd i en ytterligere gentrifisering og rasering av det byøkologiske kulturkvartalet. Nå må Oslos politikere si STOPP - det er NOK. Kanskje dere da kan redde det som fremdeles er mulig å redde av det visjonære pilotprosjektet - Hausmania Byøkologiske Kulturkvartal, mener hun.

I en oppsummerende artikkel i Dagsavisen skriver Mari Løke at «Det fremstår for undertegnede som at Urbanium AS forsøker å bruke Samvirket Vestbredden som brekkstang for å bryte med reguleringsbestemmelsene, begrunnet med en kontradiktorisk målsetning om
bevaring og oppfyllelse av reguleringsplanen». Les hele artikkelen her.

Og her kan du lese Vestbreddens egen oppsummering.

Using Format