Røde Emma er tilbake

I 2019 satte stuntgruppa Røde Emma prod opp forestillingen Cirkus Verdensteater
på Hausmania. Det handlet om den avdøde Hausmania-legenden Henning Dahl, som
inspirerte Jens Bjørneboe til å skrive teaterstykket om
anarkistpioneren Røde Emma (Goldman). Deler av forestillingen var bygd over
Bjørneboes manus.

Cirkus Verdensteater, Hausmania 2019. Foto: HP Eliassen

I september i år setter Grusomhetens Teater opp stykket, med den originale teksten. 

Teatret skriver:

Stykket tar for seg Emma Goldman og den anarkistiske bevegelsen i USA på 1890 tallet. Det
belyser en viktig periode av oppbyggingen av det kapitalistiske og
imperialistiske Amerika. Som i flere av Jens Bjørneboes verk vises her til
enkeltpersoners mot til å utfordre et undertrykkende maktapparat.

Emma Goldman ble overvåket, arrestert, trakassert og satt i fengsel for sine taler og sitt
politiske engasjement; som manifesterte seg blant annet ved organisering av
streiker, arbeid for kvinners rett til prevensjon og hennes motstand mot det
industrielle massemordet 1 verdenskrig i realiteten var. Dette ga henne
tilknytning til Freedom of Speech bevegelsen i USA hvor hun etter hvert inntok
en svært viktig rolle. Hun ble et offisielt mål for aksjoner rettet mot det
frie ord satt i scene av amerikanske myndigheter, arrestert mer enn 40 ganger
for taler holdt, for taler hun skulle holde eller «bare» fordi hun var Emma
Goldman.

Bjørneboe var som dramatiker inspirert av Bertolt Brecht, og «Røde Emma» har
klare referanser til et teateruttrykk i den retning. Stykkets stadig skiftende
karakter med ulike budskap og gjøremål kan inspirere til en slags effektiv
komisk musikalitet eller rytme man eksempelvis opplever i Marx Brothers filmer
fra 1920-30 tallet. Kanskje er det her foreliggende prosjekt kommer i kontakt
med Antonin Artaud hvis begeistring for de amerikanske komedieskuespillernes
anarkistiske formuttrykk førte til et eget kapittel i hans manifest for
Grusomhetens Teater.

Spillet beveger seg gjennom Bjørneboes mylder av tablåer, av hentydninger og
assosiasjoner. Brått stanser det hele, midt i en dialog mellom hovedpersonen og
hennes kamerat Alexander Berkman. Forfatteren var utslitt og rakk aldri å
ferdigstille sitt stort anlagte verk.

Fra prøvene på Røde Emma. Foto: Grusomhetens Teater

Using Format