Ledige rom på Hausmania. Kort frist: Søk nå!

To rom er ledige, med søknadsfrist 9. juni.

Rom 1301 er ledig og utlyses med søknadsfrist 9. juni. Rommet er 10m2 og
koster 800,- kr i mnd., og ligger i 3.etasje i hovedbygget, med vindu mot
Grefsen/Hærverk-bakgården.

Rom 1105 er ledig (tidligere Hackeriet) og utlyses med søknadsfrist 9. juni. Rommet er 4,6m2 + 14,6m2 = 19,2m2 og koster 1675,- kr i mnd., og ligger i
1.etasje i hovedbygget. Dette rommet, som ligger mot Humlabakgården (den lille bakgården i
hovedbygningen) egner seg for utadrettet aktivitet, feks. visningsrom,
silketrykk/verksted etc, pga plasseringen i huset med enkel tilgang og mulighet
bruk av bakgård.

Leien er inkludert strøm og internett.

Rommene leies ut som studioer/atelieer og rommene i hovedbygget er ikke egnet
som øvingsrom for musikk.

Da Hausmania er et selvstyrt kulturhus kreves det generell deltagelse;
minimum 4 timer hver måned med dugnad for huset.

Hausmania er et av landets få kunstnerstyrte kulturhus. Den daglige driften,
aktiviteter og veien fremover er det husets leietakere selv som avgjør.
Hensikten med Hausmania er å tilby rimelige øvingslokaler og atelierer til kunstnere og musikere, skape et fristed hvor man kan skape kunst
uforstyrret fra kommersielle interesser, samt inspirere hverandre og samarbeide
på tvers.

§ 3 Formål

Hausmania SAs formål er å tilrettelegge rom for kunst. Det vil si å tilby
arbeidsrom, atelierer, konsertlokaler, forestillingsscener og utstillingsrom
for kunst, samt å legge til rette for kunstnerisk samarbeid for sine medlemmer.

Hausmania har en målsetting om å bidra til Oslos kulturliv gjennom å øke
mangfoldet av kulturelle aktiviteter og uttrykk og bidra til utradisjonelt

samarbeid på tvers av kunstartene.

Dette skjer blant annet gjennom utadrettede arrangementer i regi av
Hausmania eller i regi av de enkelte gruppene som bruker huset.

Hausmania SA er en ideell organisasjon som skal drives etter non profit
prinsipper. Hausmania drives av medlemmene etter prinsipp om deltakelse, i
henhold til vedtektene og til retningslinjer for drift som årsmøtet fastsetter.

Kulturhuset Hausmania er organisert i medlemsorganisasjonen Hausmania SA.
Dette er et samvirkeforetak, dvs. at alle medlemmene også er medeiere på lik
linje. Et leieforhold på Hausmania følger derfor medlemskap i Hausmania SA.

Hausmania SA har et styre, daglig leder og ulike verv, men er organisert i
en flat struktur. Organisasjonens øverste organ mellom årsmøtene er Allmøtet.
Allmøtet avholdes en gang i måneden og alle medlemmene har møte, tale og
stemmerett.

Søknad med kort prosjektbeskrivelse av arbeid, dokumentasjon og hva rommet
skal brukes til og hvorfor man ønsker å bytte studio på Hausmania sendes til: husro@hausmania.org

Using Format