Hausmania vinner pris for vårt arbeid med kriminalomsorg

Kriminalomsorgens årlige pris “KONTAKTSKAPER” deles i år ut til oss!


“Kontaktskaper-prisen deles ut årlig til en samarbeidspartner som har vist en ekstra innsats for våre domfelte. Ett av våre viktigste mål er å koble domfelte på positive aktører i samfunnet. For å få til dette trenger vi samarbeidspartnere som klarer å gi de domfelte muligheter og håp for framtiden. Samarbeidspartnere kan gi de domfelte ny energi og tro på en positiv endring i sitt liv. Denne kraften skapt av våre samarbeidspartnere er uvurderlige bidrag til vårt samfunnsoppdrag.”


Det sømmer seg å rette en stor takk til de domfelte for uvurderlig innsats på forefallende arbeidsoppgaver, store og små. Tusen takk!!!

Using Format