Hausmania-stammen

Omringet av Oslos hippe nattklubber ligger et reservat skjermet fra resten av omverdenen. Men stammen som holder til her er utrydningstruet.


Ingrid Elida Karo Johansen

Journalist

Journalen Oslo Met

Using Format