Elvehallene medvirkningsprosess

Første fase i arbeidet med å realisere reguleringsplanen for hallene i Kulturhuset Hausmania er et enkelt skisseprosjekt. Dette ble gjennomført som en medvirkningsprosess i perioden april 2018 – oktober 2018. Pir II ble engasjert til å lede prosessen og utarbeide materiale i forprosjektet. Se oppsummering av skisseprosjektet her:

Skisseprosjekt for nye haller i Kulturhuset Hausmania

Presentasjon Pir2Using Format