Eksplosiv aktivitetsøkning

Årsmøtet for Hausmania ble avholdt 23 mai og kunne konstatere at sjappa går bra. Flerbrukshallen er arena for en eksplosiv økning i aktivitet, kanalisert av arrangementsansvarlig, støymusikeren Morten Minothi Kristiansen. Konsertserien Sørforkomfort og kurator Madeleine Parks
seminarrekke «Kamp – min, din og alle andres» har tilført huset nye
tverrkunstneriske impulser. Hausmania har også inngått et samarbeid med MERK v/ Thea Emilie Dalen Dille, om utvikling og gjennomføring av prosjekt: «Flerbrukshallen» - en sosial og kulturell arena for integrering og inkludering av unge med kunst og kultur interesse. Formålet er
en sosial og kulturell arena for integrering og inkludering av unge med kunst
og kulturinteresse. Målgruppen er bosatt i Oslo i alderen 18 til 35 år.

Det er også gjort mange mindre dugnader av medlemmer på huset og et stort arbeid i bakgården med beplantning og miljøfremmende tiltak.

Vi har nå sluttført en medvirkningsprosess med Eby (Eiendoms- og byfornyelsesetaten) for utvikling av Elvehallene og parken i et byøkologisk kulturkvartal. Arkitektfirmaet Pir II
har ledet prosessforløpet der Eby og Hausmania i felleskap har utviklet en
ramme for de nye hallene. Siste verksted ble avholdt 3. Juni 2018. I etterkant
har det vært flere møter og det er dannet en egen gruppe som skal følge opp
prosjekteringsfasen.

Økonomien er under kontroll og driftsinntektene har økt for andre året på rad.

Styreleder Gunnar Gram Franck og daglig leder Anne Thomassen ble takket av. Thomassen overlater gradvis ansvaret til Hilde Høgseth som ble ansatt etter en grundig søknadsprosess. Den nye styrelederen vil bli valgt når det nyvalgte styret har konstituert seg selv. Det vil bestå av: Hjørdis Kurås, Ole Pedersen, Frode Svane, Ihra Lill Tviberg Scharning og Ulrik Ibsen. Varamedlemmer: Chris Erichsen, Karina Sletten, Astrid Midtbø.

Using Format