– Dette er bare begynnelsen


Etter 20 år som okkupanter får beboerne i Hausmanns gate
40 nå endret sin status til leietakere. Rettssaken mandag 1 april som
okkupantene anla mot eiendomsselskapoet Urbanium endte opp i et forlik:
en leieavtale for ti år på gunstige vilkår. Hva de gunstige vilkårene
består av er foreløpig ikke offentliggjort. Uansett er beboerne
fornøyde. – Jeg er veldig lettet over at jeg nå slipper å forhandle og
leve i uvisshet om vi kommer til å forbli her eller ikke, sier Daniel
Harila til Vårt Oslo. – Dette er bare begynnelsen, med tanke på alt vi
har fått til i tjue år, uten en kontrakt, sier han. Les hele saken her.

«Partene har her tatt et godt steg i retning av en mer demokratisk og sosialt forankret byutvikling. Nå gjenstår det bare å følge opp reguleringsplanen for de resterende eiendommene i kvartalet», skriver
Mari Løken i Dagsavisen.


Using Format