16/10 Samtale og presentasjon med Marco Baravalle fra Sale Docks

Velkommen til en samtale om kunst, kultur og aktivisme !

Vi fortsetter “Kamp”-serien med presentasjoner og samtaler om alternative kulturarenaer og kunstens posisjon i en tid av populisme. Tirsdag den 16.oktober, får Hausmania Kulturhus etterlengtet besøk av Marco Baravalle som bland annet vil dele med seg av sine erfaringer med å starte og drifte en alternativ samtidskunst og kulturarena, S.a.L.E. Docks, i en av verdens mest populære turistmål- Venezia.

“S.a.L.E.-Docks- notater om Kunst og Aktivisme I Nåtid”

Presentasjonen starter kl.14.00
Sted: Flerbrukshallen, Hausmania, Hausmannsgate 34, Oslo.

Marco Baravalle er medlem av S.a.L.E. Docks, som er et kollektivt drevet og selvstendig rom for visuell kunst, aktivisme og eksperimentell teater i det som var et forlatt saltlager i Dorsoduro, Venezia. Siden starten i 2007 har S.al.e Docks et variert program som omfatter aktivistgruppemøter, formelle utstillinger, screenings og aksjoner.
I tillegg til å styre den mangfoldige programmeringen på S.a.L.E. Docks, er Marco Baravalle for tiden forsker ved IUAV University of Venice.
Hans forskningsområder omfatter forholdet mellom kunst, teater og aktivisme.
http://www.saledocks.org/

Hausmania ble opprettet i 2000 og har som formål å tilrettelegge rom for kunst. Det vil si å tilby rimelige arbeidsrom, atelierer, konsertlokaler, scener og utstillingsrom for kunst, samt å legge til rette for kunstnerisk samarbeid. Hausmania SA har en målsetting om å bidra til Oslos kulturliv gjennom å øke mangfoldet av kulturelle aktiviteter og utrykk og bidra til utradisjonelt samarbeid på tvers av kunstartene. www.hausmania.org

Hele prosjektet Kamp- er et samarbeid mellom Hausmania og The Black Cube gjennomført med støtte fra Kulturetaten Oslo Kommune, Kulturrådet prosjektstøtte, og Fritt Ord.


Welcome to a conversation about art, culture and activism in the present!
We continue the “Struggle” -series with presentations and conversations about alternative arenas for culture and the position of art in a time of populism.

Tuesday 16th October Hausmania gets a long awaited visit from Marco Baravalle, who will share some thoughts and experiences with starting and managing alternative arenas for contemporary art and culture in one of the worlds most popular tourist sites, Venice.

Presentation starts at 2 PM
Flerbrukshallen, Hausmania, Hausmanns gate 34 , Oslo

“S.a.L.E.-Docks. Notes on Art And Activism In The Present”

MARCO BARAVALLE is a member of S.a.L.E. Docks, a collective and an independent space for visual arts, activism, and experimental theater, located in what had been an abandoned salt-storage facility in Dorsoduro, Venice.
Founded in 2007, its programming includes activist-group meetings, formal exhibitions, screenings, and actions.
In addition to managing the diverse programming at S.a.L.E. Docks, Baravalle is currently a research fellow at IUAV University of Venice. His fields of research include the relationship between art, theatre and activism.
http://www.saledocks.org/

Hausmania culture house was established in 2000, with the aim to facilitate a space for art and artistic collaboration by offering affordable workrooms, studios, concert venues, stage, and exhibition rooms. Hausmania SA (Cooperation) is contributing to Oslo’s cultural life by increasing the diversity of cultural activities and expressions, and untraditional cooperation across the arts. www.hausmania.org

The project is a collaboration between Hausmania and The Black Cube, made possible with support from Kulturetaten Oslo City, Arts Council Norway and Fritt Ord Foundation.

Using Format