Ledig atelier i 4 etg.

  • Pris pr mnd, indeksreguleres hvert år: 1101,-
  • Etasje: 4. etasje
  • Areal: 10 kvm
  • Bruksområde: Visuell kunst
  • Ledig fra: Innflyttingsklart
  • Rommets stand: Nymalt med mye lys


  • Søknadsfrist: (30. april) utsatt til 15. mai. 


Det er ikke lov å bruke atelieret som bolig.

Hausmania er et medlemsbasert kulturhus som gjennom dugnadsarbeid og deltakelse i styring av huset, kan tilby lav husleie. Det er en forutsetning for driften av huset at medlemmene engasjerer seg utover å betale husleie, noe som innebærer en månedlig dugnadsplikt på 4 timer. Dette kan være reparasjoner/vedlikehold, vasking/rydding, administrativt arbeid, styre-/komitéarbeid, utsmykning, osv. Det avholdes allmøte én gang per måned, alle medlemmer oppfordres til å delta.

Søknaden må vise hvordan du kan bidra til fellesskapet, og viljen til engasjement vil tillegges stor vekt i tildelingen. Medlemskontingent er 100,- kroner pr. år og fordelt over den månedlige husleien. 

Lokalet vil gå til en søker som trenger lys i sitt arbeide.

Søknaden med kort beskrivelse av kunstnerisk virke må sendes inn på søknadsskjema sammen med CV til: 

husro2@hausmania.org


Using Format