Menu Content/Inhalt
Hjem
Medvirkning i Hauskvartalet Skriv ut
 Denne siden vil bli brukt til å dokumentere kommunikasjon med Urbanium og Context i forbindelse med medvirknibng i Hauskvartalet.

Urbanium og Context avholdt informasjonsmøte om medvirkning i Hauskvartalet torsdag 18 august. Møtet ble innkalt til via annonse i Aftenposten med to dagers varsel.

Hausmania velger å offentliggjøre all kommuikasjon med Urbanium og Context for å sikre en åpen og gjennomsiktig prosess.


Uka etter informasjonsmøtet fikk Hausmania følgende mail fra Context.


Subject: Medvirkning Hauskvartalet
From: Katie Hagen
Date: 22. aug. 2016 19:01
To: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den. , Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den.
CC: Ole Pedersen
 
Hei,
 
Jeg har av EBY fått opplyst dere som kontaktpersoner for Kulturhuset Hausmania,
i tillegg til Ole.
 
Til info er presentasjonene fra infomøtet 18. august nå tilgjengelige (gå inn
på www.hauskvartalet-info.no under ’nyheter’ ).
 
I tillegg som nevnt på møtet skal vi nå komme i gang med selve
medvirkningsprosessen, og jeg / vi kommer til å bruke de neste ukene fremover
for å ta en innledende samtale med de berørte i Hauskvartalet. Det er selvsagt
ønskelig å komme i kontakt med Hausmania. Jeg håper derfor at noen av dere vil
ta tid til å treffe meg i nærmeste fremtid for å ta en innledende samtale hvor jeg i
utgangspunktet er opptatt av å høre hvordan dere tenker, hva dere forventer og
hvordan dere vil inkluderes i medvirkningsprosessen.
 
Som nevnt for Ole kommer jeg til å være i Oslo førstkommende onsdag og
torsdag. Foreløpig har jeg en relativt åpen kalender førstkommende onsdag (24.
august), samt litt tid på torsdag 25., nå kun på formiddagen frem til ca kl 11 30.
Ellers passer evt. tirsdag 30. og onsdag 31. i neste uke. Passer noen av disse
dagene / tidspunkter for dere, og i så fall er dere villige til å treffe meg for en
samtale ?
 
Håper å høre fra dere snart,
 
mvh Katie
Partner / Managing director
C O N T E X T AS
shaping environments
Rjukan / Oslo
t (+ 47) 92281724
www.context.as

Svar fra Hausmania


Re: Medvirkning Hauskvartalet

Subject: Re: Medvirkning Hauskvartalet

From: Ole Pedersen

Date: 29. aug. 2016 16:00

To: Katie Hagen

CC: " Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den. "

 

 


Hei, vi snakket om dette på styremøtet før helgen.

Vi opplever ikke den prosessen som ble presentert på medvirkningsmøte 18

august som et godt grunnlag for å delta i medvirkning. Vi opplevde det som ble

presentert som en skinnmedvirkningsprosess, eller det som kalles for symbolsk

medvirkning i faglitteraturen. Vi opplevde også møtet som svært dårlig

forberedt, og frykter at dette signaliserer kvaliteten på videre prosess.


Vi reagerer også på innkallingen gjennom annonse i Aftenposten med to dagers

varsel. Dersom man skal gjennomføre en medvirkningsprosess på det nivået

som reguleringsplanen for Hauskvartalet beskriver, så vil dette være

pionerarbeid for eiendomsutvikling både for Oslo og nasjonalt. Det enstemmige

vedtaket i bystyret for reguleringsplanen, uttrykte også et politisk ønske om

erfaring med medvirkning på høyt nivå.


På denne bakgrunnnen mener vi at vi som brukere og beboere i kvartalet, i

tillegg til byrådet, bysstyret, plan og bygningsetaten med flere, burde vært

direkte invitert til informasjonsmøtet. Vi kan ikke se at innkallingen, kombinert

med innholdet i møtet, gjenspeiler ambisjonsnivået for medvirkning som

reguleringen legger til grunn.


For styret ved Hausmania er det umulig å gå inn en prosess som har som

intensjon å rive Hausmannsgate 40. Vi mener at det å invitere til dette uthuler

og latterliggjør enhver meningsbærende forståelse av begrepet medvirkning.

Det vil også være vanskelig for oss å gå inn i en prosess som oppleves som

skinnmedvirkning, og på den måten bidra til å legitimere en uthuling av

reguleringsplanen og ødeleggelse av eget miljø.


Vi vil derfor presentere noen premisser som vi mener er nødvendige for en god

medvirkningsprosess. Vi møter gjerne for å snakke om disse punktene. Vi anser

dette som forberedelser for en evt. medvirkningsprosess. Og ikke medvirkning

per se.

 

1. Forslaget om å rive Hausmannsgate 40 må nullstilles. Vestbredden Vel Vel drifter et

vellykket og forbilledlig sosialt botilbud. Erfaring og kompetansen til Vestbredden Vel Vel er

et nødvendig grunnlag for videre sosial boligutvikling i Hauskvartalet.

Et forslag om at beboerne skal medvirke til å rive huset, slik Urbanium og Context foreslår,

tømmer begrepet medvirkning for ethvert meningsfullt innhold.


2. Prosessen må være nedenfra og opp. For at dette skal realiseres så må det grunnlaget som

allerede ligger i Hauskvartalet, samt det forprosjektet som er gjort sammen med Eriksen Skajaa

arkitekter, være utgangspunktet for videre prosess.


3. Målet for medvirkningen må være å sikre realiseringen av reguleringsplanen, i henhold til

politiske uttalelser gitt i forbindelse med salget. Utgangspunktet for videre prosess må derfor

være at det etableres en felles forståelse av reguleringens formål og innhold, basert på

planbestemmelser, plankart og planbeskrivelsen.


4. Prosessen må være åpen for offentligheten. Det vil si at den må dokumenteres gjennom lyd

og bilde. Alle møter og verksteder må være tilgjengelig for offentlighet og presse.


5. Strukturelle forhold i prosjektet som finansiering og organisering må være en del av

medvirkningsprosessen. Økonomi, sosial organisering og bærekraft er sentrale komponent i

reguleringen og det byøkologiske konseptet for Hauskvartalet.


6. Det må avklares hvordan uenighet løses. Slik prosessen er presentert til nå ser det ut som om

medvirkningsprosessen er tenkt som et smørgåsbord for Urbanium, der de kan velge og vrake

blant de ulike innspillene som kommer inn.


7. Prosessen må være forpliktende for de deltagende aktørene, inkludert Urbanium som eier.


På bakgrunn av disse punktene er vi også kritiske til det tidsskjemaet som er

presentert. Slik vi forstår det så gjenstår det nå kun 10 måneder å gjennomføre

hele prosessen.


God medvirkning er avhengig av gjensidig tillit. Tillit er noe som

etableres gjennom felles erfaringer over tid, og ikke noe som kan hastes

gjennom.

Det foregående kjøpet, mot beboere og brukeres uttalte vilje, har gitt

et usedvanlig dårlig utgangspunkt for tillit. Dette er også noe som må hensyntas

dersom man ønsker å gjennomføre meningsfull medvirkning.


Vi skal ha allmøte i morgen, tirsdag 30 august, der vi blant annet vil diskutere

denne saken. Vi gjør oppmerksom på at det er allmøtet som er det øverste

politiske organ ved Hausmania, og at alle beslutninger om medvirkning fra

Hausmania må forankres i allmøtet.


Vi benytter også anledningen til å informere om at vi vil invitere til et eget

informasjonsmøte om medvirkning i Hauskvartalet. Mere info om dette kommer

straks det er klart.


Dersom det er noen dager/perioder i uke 38 - 40, der det ikke vil være mulig for

Context å delta, tar vi gjerne mot en tilbakemelding om dette, så skal vi prøve å

ta hensyn til det i planleggingen.


Vi gjør også oppmerksom på at vi anser all kommunikasjon mellom Context,

Urbanium og Hausmania som offentlig, og vil publisere dette på egen

hjemmeside og sosiale media, slik at offentligheten kan følge med på

prosessen.


Med vennlig hilsen.

Ole Pedersen

Oppfølgende svar fra Context

Subject: Re: Medvirkning Hauskvartalet

From: Katie Hagen

Date: 29. aug. 2016 17:00

To: Ole Pedersen


Hei Ole, og takk for svar.

For å ta det siste først - at kommunikasjon mellom Hausmania, Urbanium og

Context offentliggjøres er selvsagt ingen problem. Send meg gjerne en link til det

dere legger ut på web / sosiale medier mm angående saken dersom dere ønsker

at det også legges ut på infosiden til prosjektet - www.hauskvartalet-info.no


Når det gjelder øvrige punkter tar jeg dette opp med Urbanium.

Fint om vi får informasjon om deres eget informasjonsmøte når det foreligger. På

forhånd takk,


og mvh Kate
 

Partner / Managing director

C O N T E X T AS

shaping environments

Rjukan / Oslo

t (+ 47) 92281724

www.context.as


For å følge videre korrespondanse trykk på les mere

 
On 06. sep. 2016 14:26, Katie Hagen wrote:
Til Hausmania 
V/ Styreleder, Daglig leder, og Administrasjonsmedarbeider Ole Pedersen.
 
Urbanium har tatt det til etterretning at Hausmania foreløpig takker nei til å delta i medvirkningen, samtidig som at dere er åpne for å møtes for å drøfte de punkter i mailen fra dere 29. aug.
 
Urbanium inviterer derfor overnevnte representanter fra Hausmania til et dialogmøte. Vi har koordinert kalenderne våre internt, og ser at vi har anledning onsdag 14. september etter kl 12 00. Vi håper det kan passe for dere også. Fint med tilbakemelding, og evt. forslag til alternativ dato / tidspunkt dersom dere ikke har mulighet til å stille ettermiddagen den 14. 
 
På forhånd takk,
Katie Hagen, Context AS 
 

On 6. sep. 2016, at 14.43, Ole Pedersen < Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den. > wrote:

 
Hei og takk for invitasjon.

Jeg er på en boligkonferanse i Geneve, i regi av Housing Europe, FN's økonomiske kommisjon for Europa, presidentskapet i EU og Cooperative Housing International, den foreslåtte datoen.

Vi ser internt på alternative tidspunkt og kommer tilbake til dere i løpet av uka.

Dersom dere allerede vet tidspunkt dere (ikke) kan uka etter, kan dere gjerne sende forslag.

Ole

Subject: Re: Medvirkning Hauskvartalet
Date: Tue, 6 Sep 2016 17:24:57 +0200
From: Katie Hagen Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den. >'; document.write( '' ); document.write( addy_text9580 ); document.write( '<\/a>' ); //-->\n Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den.
To: Ole Pedersen Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den. >'; document.write( '' ); document.write( addy_text67506 ); document.write( '<\/a>' ); //-->\n Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den.
CC: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den. , Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den. , Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den. , Mona Bjørkli Eriksen Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den. >'; document.write( '' ); document.write( addy_text67236 ); document.write( '<\/a>' ); //-->\n Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den.


Hei Ole, 
 
Takk for rask tilbakemelding. 
 
I uke 38 passer det dessverre ikke på mandag 19., men tirsdag 20. er foreløpig helt åpen, ellers er vi også alle ledige på onsdag 21. før kl 14 00, eller torsdag 22. før kl 12 00. Fredag 23. er Urbanium ledig, men jeg ville foretrekke en av de andre dagene dersom mulig. Hvis fredag er den eneste dagen som passer for oss alle sammen vil jeg klare det. 
 
Regner med at vi hører fra deg etter at du/ dere har koordinert internt. 
 
I mellomtiden kan jeg si at konferansen in Geneva ser bra og relevant ut. Ha en god reise. 
 
Mvh Katie 
Context AS