Menu Content/Inhalt
Hjem
Utlysning Daglig Leder Skriv ut

Hausmania SA, bedre kjent som Kulturhuset Hausmania, søker med dette en daglig leder i en 60 - 80 % stilling

Hausmania er et kunstnerdrevet kulturhus. Vi leier ut mellom 60 og 70 lokaler til produksjon og visning av kunst og kultur. Vi er også i ferd med å etablere en liten åpen kulturscene gjennom utleie.

Kulturhuset Hausmania følger i en tradisjon av kunstnerstyrt egenorganisering i det frie kulturlivet. De som leier et lokale i Kulturhuset er ikke bare leietakere, men også medlemmer i samvirkuet Hausmania SA. Det betyr at alle leietakere er medeiere i driftsorganisasjonen til kulturhuset, Daglig leder vil derfor jobbe tett sammen med allmøtet i tillegg til styret.

Hausmania har i dag et administrativt etterslep, så i startfasen vil daglig leder måtte påregne en del oppryddingsoppgaver og etablering av strukturelle rutiner.

Stillingen
Arbeidsoppgaver

 • Ha ansvar for daglig drift og ha en helhetlig oversikt over foretaket.

 • Være kontaktperson for både medlemmer og eksterne aktører

 • Følge opp kontrakter, medlemsavtaler og lignende

 • Ha en overordnet økonomisk oversikt

 • Sørge for at samvirket har en fungerende HMS-plan

 • Følge opp praksisplasser

 • Koordinere og følge opp øvrige ansatte

 • Følge opp arbeidsgrupper

 • Være pressekontakt

 • Tilrettelegge for, delta på og følge opp allmøtet

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning

 • Relevant yrkeserfaring

 • Erfaring fra organisasjons- eller frivillig arbeid

 • Erfaring fra prosjektstyring/ledelse

 • Erfaring med medvirkning

 • Kunnskap om kulturlivet

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner

 • Relasjons- og nettverksskapende

 • Initiativrik

 • Fleksibel

 • Løsningsorientert

 • Strukturert

 • Selvstendig

 • Systematisk og ryddig

Vi kan tilby

 • En spennende stilling med varierte oppgaver

 • Et unikt kunstnerisk og kulturelt miljø

 • En utfordrende arbeidshverdag

 • Stor kontaktflate

 • Fleksibel arbeidstid

 • Lønnstrinn 30 etter statens regulativ

Det er ønskelig med tiltredelse så snart som mulig. Stillingsprosenten kan diskuteres.

Kort søknad med CV og referanser sendes til styret ætt hausmania.org  innen 15 mars.

For mere info om stillingen kontakt administrasjon ætt hausmania.org