Menu Content/Inhalt
Hjem arrow Om Hausmania
Bakgrunn Skriv ut
Vinteren 1999 tok Hausmann BA kontakt med Statsbygg med det formål å leie de tomme, forfalne lokalene i Hausmannsgate 34 og Brenneriveien 1 til kulturhusformål. De første kunstnerne tok bygget i bruk høsten/vinteren 2000. I januar 2004 kjøpte Oslo Kommune Hausmannskvartalet av Statsbygg, med det formål å opprettholde driften av kulturhuset Hausmania.

Kulturhuset Hausmania har siden starten rukket å bli en levende del av kulturlivet i Oslo, og rommer i dag produksjons og visningslokaler for kunst over et bredt spekter av kunstarter. Mest kjent av våre ulike tilbud er i dag Hausmannsgate Teater, som er bygget opp av Lars Øyno med støtte fra Kulturrådet. Teateret er hovedarena for Øynos Grusomhetens Teater, men leies også ut til andre grupper og forestillinger. I tillegg har vi gallerier, kino, flerbrukssal, vegansk kafè åpen seks dager i uka, atelierer, prøvesaler, verksteder, musikkstudioer, øvingslokaler, mørkerom, innendørs skateboardhall og kulturverkstedet Humla med bibliotek, mediasenter og gratis internett. Hausmann BA er stedet hvor en dramatiker går rett over gangen, eller ned en trapp, og møter de skuespillere, instruktører, scenografer, koreografer, musikere og sangere han eller hun har behov for. Samt leier byens rimeligste produksjons, og visningslokaler, på den andre siden av gårdsplassen.

Som et ledd i den pågående politisk styrte privatiseringen av offentlig eiendom, fikk Statsbygg ordre om å selge deler av sine eiendommer, og Hausmannskvartalet ble lagt ut for salg. Salget omfattet adressene Hausmannsgate 28, 30, 32, 34 , 40 og 42, samt Brenneriveien 1 og Vestre Elvebakke 10, 12 og 14. Hausmannsgate 28-34-38 er i dag slått sammen til en adresse, Hausmannsgate 34. Etter en aktiv kampanje fra Hausmania kjøpte Oslo kommune kvartalet våren 2004. Med kommunens kjøp av Hauskvartalet ble grunnlaget lagt for utviklingen av kulturhuset til et kulturkvartal.

Kulturhuset Hausmania meldte i november 2003 om igangsettelse av arbeidet med en privat reguleringsplan tilpasset visjonen. Arbeidet vil foregå i en tre-trinns verkstedsprosess som involverer alle eksisterende brukere av huset. Frederica Miller fra Gaia-arkitekter, Chris Butters fra NABU og Petter Jenssen fra Norges landbrukshøgskole (NLH) er foreløpig involverte faginstanser i prosessen. Det første presentasjonsseminaret ble avholdt 23. januar i år, med deltagere fra Oslo kommune ved flere nivåer og etater. Etter dette har Oslo kommune ved KBY hyret Frederica Miller inn som prosjektkoordinator, og første visjonsverksted ble avholdt 3. og 5. november 2004 med representanter fra Hausmania, Vestbredden (boligokkupasjonen i Hausmannsgt. 40) og Oslo kommune til stede.

Fra 2005 til 2008 jobbet vi kontinuerlig med kontraktsforhandlinger og reguleringsplan. Kontrakten ble av en slik karakter at det var nødvendig å godkjenne den i bystyret. Dette skjedde 30 januar 2008. Reguleringsplanen ble vedtatt av et enstemmig bystyre 18 juni samme år. Den spesialtilpassede reguleringsplanen har et usedvanlig høyt ambisjonsnivå for byøkologi basert på brukermedvirkning.

Rapporten; «Virker medvirkning virkelig?» - Evaluering av planmedvirkning i storbyene, sier om planarbeidet i Hauskvartalet at; «Det er ingen annen medvirkningsprosess som kan vise til så gode resultater.» Rapporten er skrevet av Asplan Viak AS og er finansiert av Kommunenes Sentralforbund i forbindelse med Storbyprogrammet.

Desember 2009 fikk Hausmann BA og beboerne i Hausmannsgate 40 og 42 beskjed om at Byråden hadde gitt EBY i oppdrag å selge Hausmannsgate 40, 42 og Brenneriveien 1. Brenneriveien 1 er en byggetomt som er inkludert i kontrakten mellom Hausmann BA og Oslo kommune, hvor det er planlagt oppført rimelige kunstnerboliger i tilknytning til Kulturhuset Hausmania. Det ble mobilisert politisk for å hindre dette salget. Men det ligger i januar 2011 fortsatt salgsoppdrag på Hausmannsgate 42 og Brenneriveien 1. Hausmann BA har problemer med å se hvordan det planlagte salget vil kunne gjennomføres uten å ugyldiggjøre reguleringsplanen for Hauskvartalet, som legger vekt på en helhetlig utvikling av kvartalet.

Til tross for politiske oppturer og nedturer har den kulturelle utviklingen av Kulturhuset Hausmania fortsatt. Hausmann BA har mottatt støtte til Arenautvikling fra Norsk Kulturråd for årene 2008 - 2012.

Alt i alt har det oppstått et unikt miljø i Hauskvartalet siden starten i 1999. Her har folk hatt et pustehull og et kulturelt alternativ i et ellers stadig mer kommersialisert samfunn.